Trzy wzory postawy Niepokalanej: doskonała otwartość na Boże obdarowanie; doskonała odpowiedź na Boże obdarowanie oraz doskonałe wstawiennictwo za braćmi i siostrami – to temat kazania z okazji uroczystości odpustowych w Niepokalanowie.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Piotr Jarecki. Na początku kazania przedstawił on historię uroczystości. W kościele wschodnim Niepokalane Poczęcie NMP obchodzono od VI w., na zachodzie od VII w., zaś w naszej Ojczyźnie od XIV w. Prosty lud od wieków czcił Maryję jako Niepokalaną.

Ciekawie mówił ks. Biskup na temat posłuszeństwa Maryi. Zwrócił uwagę, że każdy z nas powinien na wzór Maryi zsynchronizować swoją wolę z wolą Bożą. Ks. bp Piotr zaryzykował stwierdzenie, że w pewien sposób posłuszeństwo woli Bożej jest ważniejsze od ufności w Boże Miłosierdzie, wyjaśniając, że dobre rozumienie postawy posłuszeństwa rodzi prawdziwe miłosierdzie, które prowadzi do nawrócenia.

Pod koniec kazania bp Piotr życzył wszystkim, aby podjęli drogę Maryjną, gdyż tylko ta droga prowadzi do Jezusa. Zachęcał też do modlitwy różańcowej. Przed udzieleniem błogosławieństwa zapewnił zebranych o swojej modlitwie oraz poprosił o nią.

Także 8 grudnia po raz pierwszy w bazylice niepokalanowskiej została przeprowadzona uroczysta “Godzina Łaski”, którą poprowadził o. Mirosław Kopczewski – wikariusz klasztoru Niepokalanów

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia dla klasztoru i parafii niepokalanowskiej to najważniejszy dzień w roku. Założyciel Niepokalanowa św. Maksymilian był piewcą Niepokalanej. Wszystko, co czynił, czynił dla Niej. “Niepokalana, oto nasz ideał” – powtarzał swoim braciom. Niech ten dzień będzie dla każdego z nas czasem zbliżenia się do Niepokalanej i przyjęciem Jej drogi, drogi wraz z Nią do Jej Syna, Jezusa.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *