Prowincja

Pierwsi bracia św. Franciszka z Asyżu przybyli do Polski prawdopodobnie jeszcze za życia Założyciela (ok. 1223 r.). W krótkim czasie założyli pierwsze klasztory, we Wrocławiu (1236 r.) i w Krakowie (1238 r.). W pierwszej połowie XIII wieku franciszkanie posiadali w Polsce już 9 klasztorów.

Działalność Zakonu przyczyniła się do chrystianizacji obyczajów ludności polskiej. Zakonnicy przeszczepiali na grunt słowiański elementy charakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej: kult Bożego Dzieciątka (Żłóbek, Jasełka), nabożeństwo pasyjne (Droga Krzyżowa), procesje pokutne, Bractwa i Misteria Męki Pańskiej oraz kult Matki Bożej Bolesnej i Niepokalanej. Prowadzili również zakrojoną na szeroką skalę działalność apostolską, zwłaszcza poprzez rekolekcje i misje ludowe.

W 1772 roku liczba klasztorów franciszkańskich wynosiła 89, a liczba zakonników 1254 braci. W okresie rozbiorów za działalność patriotyczną doszło do kasaty Zakonu, w wyniku czego zostały zlikwidowane prawie wszystkie klasztory. Pozostało jedynie kilka klasztorów w zaborze austriackim, z niewielką liczbą zakonników.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zakon Franciszkański zaczął się odradzać, przyszły nowe powołania i powstały nowe klasztory. Ogromne zasługi położył tutaj św. Maksymilian Kolbe, dzięki któremu nastąpiło silne ożywienie Zakonu.

Dzisiaj franciszkanie posiadają w Polsce 3 prowincje: krakowską, warszawską i gdańską (w sumie ponad 50 klasztorów i około 1000 zakonników).

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

(OO. Franciszkanów) powstała w dniu 23 sierpnia 1939 r. w wyniku podziału Prowincji polskiej św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Siedzibą nowej Prowincji została Warszawa.

Pod koniec 2007 r. warszawska prowincja Matki Bożej Niepokalanej liczyła 424 osób (w tym 235 kapłanów i 189 braci zakonnych po ślubach). Zakonnicy Prowincji są obecni na różnych odcinkach pracy w Polsce i wielu krajach świata: prowadzą parafie, głoszą rekolekcje, prowadzą ośrodki wydawnicze, działają na misjach. Kandydaci na kapłanów w naszej Prowincji kształcą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach. Oprócz św. Maksymiliana, który został kanonizowany w 10 października 1982 roku, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze naszego współbrata bł. Rafała Chylińskiego w czerwcu 1991 roku.

13 czerwca 1999 r. był dla nas wszystkich bardzo radosnym czasem. Tego dnia w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników z okresu II wojny światowej. W tym wielkim gronie ludzi, którzy oddali życie za wiarę, znalazło się 7 naszych współbraci franciszkanów.

Adres Zarządu Prowincji

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce

(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1

00-225 Warszawa

POLSKA

tel: (22) 831 71 98

fax: (22) 635 09 15 

e-mail: warszawa@prowincja.org

Zarząd Prowincji

03

Wiesław Pyzio – minister prowincjalny; ur. 17.04.1970 r. w Biłgoraju w woj. lubelskim. Po szkole podstawowej ukończył technikum samochodowe w Biłgoraju. Do zakonu franciszkanów wstąpił w roku 1990. Pięć lat później związał się z zakonem na całe życie, składając śluby wieczyste. Formację odbywał w Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1998-2004 pracował w Bazylice św. Antoniego w Padwie. W latach 2004-2008 był gwardianem i przełożonym domu w klasztorze Santa Severa, niedaleko Rzymu. Przez następne 4 lata mieszkał w Warszawie i był wikariuszem prowincji. Był odpowiedzialnym za formację w prowincji.

o. Piotr Szczepański – wikariusz i asystent prowincjalny, Prefekt ds. Wychowania i Nauki

o. Piotr Żurkiewicz – sekretarz i asystent prowincjalny

o. Wiesław Chabros – asystent prowincjalny, poborca i ekonom Prowincji

o. Mirosław Bartos – asystent prowincjalny, rektor WSD

o. Grzegorz Szymanik – asystent prowincjalny, gwardian Niepokalanowa

o. Edward Mastalerek – asystent prowincjalny

br. Marek Gąsiorowski – asystent prowincjalny

Inne funkcje prowincjalne

o. Ireneusz Klimczyk – sekretarz ds. animacji misyjnej

o. Sylwester Gąglewski – asystent ds. powołań

o. Robert Stachowiak – asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej

Inne funkcje kurialne

Br. Piotr Jankowski – referent prowincjalny ds. ubezpieczeń społecznych

o. Dariusz Myszk – archiwista, asystent sekretarza prowincjalnego

o. Sebastian Bielski – redaktor strony internetowej, redaktor “Wiadomości z Prowincji”