22 października 2022 r., w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, zostanie oficjalnie otwarte i zainaugurowane radio „Ave Maria” w Sofii. Jest to medium, które zostało założone przez naszą wspólnotę w niedawno otwartym klasztorze w bułgarskiej stolicy. Otwierając radio chcemy kontynuować dzieło św. Maksymiliana M. KOLBEGO, który jest dany naszemu Zakonowi jako przykład ofiarnej pracy dla zbawienia dusz przez Niepokalaną. Niech katolickie radio „Ave Maria” będzie wotum wdzięczności za dar świętego założyciela Niepokalanowa dla naszego Zakonu i dla prowincji warszawskiej, która jest odpowiedzialna za delegaturę. Budynek radia jest ważnym miejscem dla katolików w Bułgarii. W tym domu mieszkał i pracował bp Angelo RONCALLI, dziś św. Jan XXIII, gdy służył jako oficjał i wizytator apostolski w tym kraju w latach 1925-1934.

Adres klasztoru:
ul. Angelo Roncalli 2,
1000 Sofia (Bułgaria)

Wspólnota:
o. Jarosław Bartkiewicz – przełożony domu filialnego, delegat prowincjalny na Bułgarię