Miasteczko Rakowski liczy ok. 25 tys. mieszkańców. Klasztor w tej miejscowości został wybudowany przez o. Maksymiliana Bałabańskiego z myślą o utworzeniu seminarium. Zważywszy na małą ilość powołań, klasztor otwiera się na prowadzenie rekolekcji i dni skupienia dla młodzieży oraz dla duchownych. Kandydaci do zakonu odbywają swoją formację w Polsce. Bracia z Rakowski prowadzą również parafię w Parczewicz oraz, na prośbę miejscowego biskupa, Gieorgiego Jowczewa, prowadzą przygotowania do utworzenia parafii w pobliżu klasztoru.

Adres klasztoru: ul. Detelina 4, 4150 Rakovski (obl. Plovdiv)
telefon: +359 3151 88 82, email: manastirmax@abv.bg

Wspólnota:
o. o. Ventsislav Nikolov – gwardian
o. Artur Chełstowski – proboszcz parafii w Parcevic
br. Krzysztof Rychlicki