Nowicjat

ul. Główna 11, 97-213 SMARDZEWICE

tel. klasztor (44) 710 86 11; tel. nowicjat (44) 710 85 31

e-mail: nowicjat.smardzewice@gmail.com

Magistrem nowicjatu jest o. Michał Brzezicha

Socjuszem nowicjatu jest o. Adam Lubiatowski

Zanim kandydat zostanie przyjęty do Nowicjatu, musi odbyć tak zwany “Prenowicjat”, który trwa rok czasu. W tym czasie kandydat wchodzi w pierwsze zwyczaje życia zakonnego, poznaje nasz charyzmat zakonny i duchowość franciszkańską. Formacja prenowicjacka odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym domu zakonnym. Obecnie jest to klasztor w Gnieźnie przy ulicy Franciszkańskiej. Nowicjat zaś mieści się w klasztorze w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Nowicjat to roczny okres intensywnego przygotowania duchowego, który zmierza do wprowadzenia młodego człowieka na zakonną drogę. Kodeks Prawa Kanonicznego [kan. 646] mówi: “Nowicjat, którym rozpoczyna się życie w instytucie [zakonnym], zmierza ku temu, żeby Nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie i to właściwe dane instytutowi, by doświadczyli sposobu życia instytutu, uformowali umysł i serce jego duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność”. Cała formacja w Nowicjacie prowadzi do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

Jest to fundamentalny czas dla całej formacji przyszłego zakonnika. Każdy Nowicjusz musi posiadać wewnętrzną akceptację wartości i zasad, które obowiązują w czasie tego okresu duchowego kształtowania. Powinien on także doświadczyć sposobu życia franciszkańskiego, co ma mu pozwolić podjąć decyzję o złożeniu pierwszej profesji zakonnej.
Zasadniczym warunkiem podjęcia życia zakonnego jest właściwe zdrowie fizyczne i psychiczne. Kolejną ważną oznaką powołania jest zdolność do uczestniczenia z gorliwością w całym programie życia nowicjackiego (modlitwa wspólna i indywidualna, studium, praca, rekreacja, itp.), otwartość na dialog w posłuszeństwie z całą wspólnotą, a szczególnie z Magistrem Nowicjatu.

Nowicjusze są zobowiązani do wiernego przestrzegania regulaminu i programu dnia, podejmowania różnych obowiązków względem wspólnoty; umacniania we wspólnocie ducha modlitwy. Ważnym elementem są rekreacje, czyli czas wspólnie spędzany. Powinny one sprzyjać tworzeniu w grupie nowicjackiej atmosfery radości i optymizmu, charakterystycznych dla duchowości franciszkańskiej. Bardzo ważną kwestią jest odpowiednia dojrzałość ludzka, jaką powinien posiadać kandydat do życia zakonnego. Na niej buduje się głęboką więź i jedność z Bogiem.

Formacja duchowa ma zmierzać do poznania przez Nowicjusza praktyki modlitwy liturgicznej Kościoła, rozmyślania oraz nauczyć korzystania z bogactwa Słowa Bożego. Nowicjusz powinien być formowany ku umiłowaniu wewnętrznego milczenia, a przez to – za przykładem św. Franciszka – do podjęcia codziennej modlitwy osobistej. Należy również zapoznać się z innymi praktykami życia duchowego, charakterystycznymi dla duchowości franciszkańskiej (nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronka Franciszkańska).  W ramach przygotowania duchowego Nowicjusze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami życia wewnętrznego, problematyką ślubów zakonnych, a także dziedzictwem charyzmatu franciszkańskiego. Podejmowane są również zajęcia z duchowości franciszkańskiej, historii Zakonu, liturgiki oraz ogólnych zagadnień współczesnego Kościoła. Za przebieg formacji w nowicjacie odpowiada Magister Nowicjatu. W tym zadaniu wspiera go współpracownik, zwany Socjuszem Nowicjatu. Przełożeni Nowicjatu mają za zadanie wdrażanie programu formacji nowicjackiej i prowadzenia wszelkich działań duchowych przewidzianych na ten okres.