Siedlce

Tytuł klasztoru: Święty Maksymilian Maria Kolbe 

Tytuł parafii: Święty Maksymilian Maria Kolbe

Liczba parafian: 2400

ul. Kazimierzowska 128

08-110 SIEDLCE

tel.(025) 644 05 22

e-mail: franciszkanie.siedlce@wp.pl

http://www.siedlce.franciszkanie.pl

Gwardianem i proboszczem jest o. Zdzisław Beń

Rys historyczny

Wiosną 1993 roku ks. prof. dr hab. Marian Myrcha, profesor prawa kanonicznego w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przekazał w darowiźnie działkę 1,3 ha i dom jednopiętrowy przy ul. Kazimierzowskiej 128 w Siedlcach. Wydarzenie to można uważać za początek naszej placówki w tym mieście. Dnia 1 lipca przybył br. Stefan Banaszczuk ze Stoczka z barakowozem, aby mieszkając w nim rozpocząć remont domu. Na początku września został skierowany do Siedlec o. Rajmund Mazur, aby podjąć duszpasterstwo w tymczasowej kaplicy w dwóch pokojach na parterze. Dnia 8 września 1993 roku został wydany dekret Biskupa Siedleckiego zezwalający na kaplicę. Tego dnia w obecności o. prowincjała Józefa Łapińskiego miało miejsce poświęcenie kaplicy przez ks. bpa Wacława Skomoruchę. Wierni przyjęli bardzo życzliwie pierwszych franciszkanów i z wielkim zapałem pomagali w rozpoczętych pracach. Przez kilka miesięcy trwał remont domu: zostało założone centralne ogrzewanie z nowym piecem, przebudowano poddasze, gdzie urządzono kilka pomieszczeń na mieszkania, założono nową blachę na dachu; wymieniono okna. O. Rajmund Mazur od stycznia 1994 roku rozpoczął nauczanie religii w Zespole Szkół Rolniczych.

Po półrocznym staraniu uzyskano pozwolenie na budowę kaplicy dnia 8 lipca 1994 roku i zaraz przystąpiono do wykopu fundamentów. Wszystkie prace prowadził br. Stefan razem z okolicznymi mieszkańcami. Pierwszą Mszę świętą – Pasterkę w nowo wybudowanej kaplicy odprawiono 25 grudnia 1994 roku.

Dnia 8 września ks. bp Jan Mazur, ordynariusz siedlecki, poświęcił nowowybudowaną kaplicę pw. św. Maksymiliana, a 3 grudnia 1995 roku utworzył parafię przy naszej kaplicy. 13 stycznia 1998 roku dekretem o. prowincjała Józefa Łapińskiego został erygowany klasztor. Pierwszym gwardianem został o. Andrzej Kaliściak. Parafia liczy 2,3 tys. wiernych. W niedzielę odprawianych jest 5 Mszy świętych w kaplicy, a dwa razy w miesiącu odprawia się Mszę świętą w Golicach. Ojcowie prowadzą katechizację młodzieży w dwóch szkołach. Ponadto spowiadają siostry zakonne w Siedlcach i Łukowie. W miarę możliwości głoszą rekolekcje i kazania w okolicznych parafiach.