Dozwól mi chwalić Cię
Panno Przenajświętsza
i daj mi moc przeciwko
nieprzyjaciołom Twoim