Minister Generalny

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

 

Prot. nr 0687/21

Rzym, 09 sierpnia 2021

 

List na upamiętnienie obchodów

osiemdziesiątej rocznicy śmierci Świętego Maksymiliana M. Kolbego

oraz pięćdziesięciolecia jego beatyfikacji

 

 

Do wszystkich Współbraci w Zakonie

Do wszystkich Pielgrzymów

Bóg jest miłością:

Kto trwa w miłości, trwa w Bogu,

a Bóg trwa w nim (1 J 4,16)

 

Najdrożsi,

Okazje osiemdziesiątej rocznicy śmierci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz pięćdziesięciolecia jego beatyfikacji, stwarzają sposobność do refleksji w świetle jego dziedzictwa duchowego naznaczonego miłością. Uwięzienie w obozie zagłady w Auschwitz, uwieńczone śmiercią w bunkrze głodowym, odsłania przed nami niedorzeczny argument historyczny, który ukazuje kronika nieustannego podążania drogą świętości i miłości.

Mrok celi, rozświetlony modlitewnym świadectwem Świętego Maksymiliana i wypowiadane przez niego słowa pocieszenia kierowane do towarzyszy więziennej niedoli, stanowią symboliczne miejsce niedorzeczności człowieka, ołtarz, na którym godność ludzka i kapłańska franciszkańskiego zakonnika zostają wyniesione, aby oświecać „ten trudny świat”, jak stwierdził Jan Paweł II.

 

Droga miłości

Bezgraniczna miłość jest cechą jasno wyróżniającą życie naszego Świętego Męczennika.

Przede wszystkim była to miłość do Matki Bożej, która wypełniała serce małego „Rajmunda” – jeszcze dziecka – i która w wieku młodzieńczym przywiodła go do przywdziania franciszkańskiego habitu. Ona inspirowała zapał podczas formacji i studiów. Dodawała zdolności, dzięki którym – pomimo młodego wieku – potrafił oceniać wydarzenia tego szczególnego zbiegu okoliczności historycznych. Ponadto miłość do braterskiej wspólnoty zakonnej, decyzja by w sposób autentyczny być kapłanem katolickim. Wreszcie miłość do wszystkich ludzi, poświadczona przez jego niezmordowany trud ewangelizacji i zaangażowania w kształtowanie prawego sumienia ludzi jego czasów. Wszystko po to, by poprzez zapał misyjny i pełną męczeńskiej  miłości ofiarę osiągnąć zaoferowany Kościołowi i światu ”dar” „oddania się Maryi Niepokalanej”.

Wszystko to nie jest dziełem samej woli ludzkiej,  jest drogą życia cnotliwego,  które zaświadcza o doświadczeniu miłości Bożej jako podstawowej motywacji życia Świętego Męczennika.

 

Obecność profetyczna

Głębia miłości, z którą Święty Maksymilian oddał swoje istnienie Niepokalanej – by „do Niej się upodobnić” – oraz stałe poświęcenie się na służbę braciom, na sposób profetyczny ukierunkowują na sens naszego życia.

Klucz do odczytania tego proroctwa nie zależy od naszego życia w cnocie, gdyż byśmy ryzykowali stwierdzeniem, że nie jesteśmy do tego zdolni, ale by „miłować”, być ludźmi wierzącymi pełnymi miłości do drugich. Oto droga na nasze dni: dawać samych siebie, zatracając się w hojności jako ofiara złożona i miła Bogu.

Obecność profetyczna Boga, doświadczana przez Świętego Maksymiliana, nie jest niczym innym jak obecnością Miłości Boga uczynioną historią zbawienia dla ludzi jego czasów.

Jak pisze Papież Franciszek „[…] historia pokazuje, że lubi się powtarzać. Rozpalają się odwieczne konflikty, które uznawano już za przezwyciężone. Odradzają się zamknięte, ostre, gniewne i agresywne nacjonalizmy […]. Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze; trzeba je zdobywać każdego dnia” (Fratelli tutti, 11).

Oto proroctwo: w świecie pilotowanym przez różne systemy egoistycznych interesów i nieludzkich reżimów – żyć miłością i świadczyć o miłości, oddaniu się na służbę drugiemu, godności i trosce o zbawienie innych.

 

Nowe Stworzenia w rękach Pierwszej odkupionej

Może nigdy nie zdołamy dokonać w nas samych całkowitego aktu poświęcenia się Niepokalanej, jak to uczynił nasz Święty. W wielu miejscach słusznie podkreślano, że w jego przypadku nie był to zwykły akt pobożności. Osobiście ochotnie rozważam jego całkowite poświęcenie się Niepokalanej jako najwznioślejszą z pobożności: w całkowitym wyzbyciu się siebie, egzystencjalną, kształtującą nasze życie z Bogiem, za wzorem Niepokalanej, która całkowicie pozwoliła przeniknąć się działaniu Ducha Świętego.

Chodzi przeto po prostu nie o to, by być altruistami w tym „trudnym świecie”, lecz o to, by być nowym stworzeniem.

W Pierwszej odkupionej Istocie w obliczu zasług Jej Syna, w Maryi Niepokalanej, także my sami możemy stać się nowym stworzeniem, odnawiając naszą chrzcielną konsekrację. To jest chrześcijański sposób na zaoferowanie nowości życia naszemu światu: odnawiać się osobiście, aby rodzić świat nowy.

Ojciec Kolbe naucza nas, byśmy nie bali się marzyć, ponieważ razem z Niepokalaną można czynić wielkie rzeczy.

 

 

Zakończenie i pozdrowienie

 

            Kończąc ten list, pragnę z nadzieją i z ufnością spoglądać na dar świętości, który Bóg wzbudził w Swoim słudze Świętym Maksymilianie.

Przede wszystkim jednak zwracam się do tych, którzy – a jest ich wielu – wzywają go i ufnie oraz za jego przykładem, poświęcają się Maryi Niepokalanej, aby pozwolili się włączyć w odnowione zaangażowanie dawania świadectwa miłości Boga do ludzi.

Święty Ireneusz z Lyonu stwierdza, że „chwałą Boga jest człowiek żyjący”. W tej wizji wielkości człowieczeństwa wobec Boga możemy dostrzec jak wielce działanie miłości jest drogą do godności dla braci i sióstr każdego czasu. Jest to droga, która nam pozwala być narzędziami Boga w ręku Niepokalanej, aby dla siebie samych umierać i zmartwychwstawać do nowego życia. Ofiara naszego życia staje się zatem najwyższym aktem, przez który naprawdę budujemy cywilizację Miłości.

Pozdrawiam wszystkich Współbraci Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i wszystkie inne osoby, które odbyły pielgrzymkę w celu świętowania tej wymownej rocznicy.

Życzę wszelkiego Dobra w Panu! Błogosławieństwo Boga i wstawiennictwo Serafickiego Ojca Świętego Franciszka niech będą z Wami wszystkimi.

 

Fra Carlos A. Trovarelli

    Minister Generalny

 

 

 

 

[Przekład z języka włoskiego: o. Zbigniew Kopeć, OFMConv]

29 maja siedmiu braci z naszej Prowincji przyjęło święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

Uroczystości miały miejsce w naszym Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. o. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Eucharystii, która rozpoczęła się o godzinie 11:00, przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. To z jego rąk bracia: Tomasz Górka (Nowy Sącz), Grzegorz Świerkosz(Szczecin) i Wiktor Mieleszko (Grodno) przyjęli święcenia prezbiteratu, natomiast bracia: Rafał Jendras (Zambrów), Maksymilian Konieczny (Wrocław), Szymon Bielak(Zamość) oraz Paweł Ratyński (Warszawa) przyjęli święcenia diakonatu. Po uroczystej mszy świętej nowo wyświęceni prezbiterzy i diakoni poszli z rodziną na poczęstunek do naszego seminarium.

Życzymy naszym współbraciom, aby żyli dla Pana i służyli Mu całym swoim sercem, z radością, wdzięcznością i miłością. Wszystko na chwałę Boga i dla dobra ludzi!

Więcej zdjęć na: seminariumfranciszkanskie.pl Czytaj dalej

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2020 r., o godz. 12 czasu lokalnego (godz. 11 czasu polskiego), w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie, nasz współbrat, o. Nikolai Gennadevich Dubinin został wyświęcony na biskupa.

Uroczystości przewodniczył abp Paolo Pezzi, metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. 

47-letni franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych urodził się w Rosji, ale ma polskie korzenie. Od 20 lat jest kapłanem. Jako największe wyzwanie swojej nowej posługi wskazuje nawrócenie duszpasterskie i konieczność większej misyjności.

Liturgia była transmitowana na żywo w Internecie:

Nominacja Ojca Świętego Franciszka:

Franciscus episcopus servus servorum Dei dilecto filio Nicolao Gennadievich Dubinin Ordinis fratrum Minorum Conventualium sodali, hactenus in hoc Ordine Guardiano Conventus Sancti Antonii Thaumaturgi Petroburgi, constituto Auxiliari archidioecesis Moscoviensis Matris Dei atque nominato episcopo titulari Aquensis in Byzacena, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Mirum maximum Dei est miserecors caritas, cuncta tollens peccata per supremum Christi Crucis sacrificium. Nam Ipse omnes homines vult salvos fieri et ab agnitionem veritatis venire (1Tim. 2,4), quapropter ubique continuo mittit operarios ad evangelizationis opus prosequendum.

Cum ergo ad Christi fidelium salutem animarum facilius consequendam venerabilis frater Paulus Pezzi, F.S.C.B., archiepiscopus Metropolita Moscoviensis Matris Dei, humiliter postulaverit, ut sibi Episcopus Auxiliaris concederetur, Nos eius petitionem accipimus.

Ad hoc ministerium explendum te idoneum esse putamus, dilecte fili, qui in catholica fide recte edoctus, sacerdotalibus victibus rerumque agendarum peritia enites.

De consilio igitur Secretariae status et Congregationis pro Episcopis, pro Apostolica Nostra auctoritate te Episcopum Sedis titularis Aquensis in Byzacena nominamus simulque Auxiliarem metropolitanae Ecclesiae Moscoviensis Matris Dei, perinde aс canonibus iuris canonici statuitur.

Ad ordinationem tuam, quod attinet, permittimus, ut eam a quolibet Catholico Episcopo accipias, secundum liturgicas praescriptiones; prius tamen tuum erit fidei professionem rite facere atque iusiurandum fidelitatis atque Nos Nostrosque Succesores nuncupare.

Denique, dilecte fili, Spiritum Sanctum precamur, ut gratia sua, intercedentibus Deipara Beatissima Virgine Maria et Sanctis Francisco, Antonio ac Nicolao, navitatem tuam comitari digneretur. Te autem enixe cohortamur, ut laeto animo festines gregis tui sacrorum Antistitem adiuvare, praesertim vero Christi ineffabilem amorem et salutare Evangelium hominibus annuntiare, attendens Bonum Pastorem, qui pro ovibus suis salvandis cruces sustinuit passionem (S. Franciscus, Admonitio VI, 1).

Datum Romae, Laterani, die trigesimo mensis Iulii, Anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Franciscus