W niedzielę 20 listopada 2016 r. Kustodia prowincjalna św. Maksymiliana Kolbego w Tanzanii przeżywała dwa podniosłe wydarzenia.

Pierwszym z nich było poświęcenie nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia we franciszkańskiej parafii w Mwanga (60 km od Kilimandżaro), co zbiegło się z zakończeniem jubileuszowego roku miłosierdzia, zaś drugim – podczas tej samej uroczystości dwóch braci z kustodii (fr. Dennis Kunambi OFMConv i fr. Simon Kessi OFMConv) złożyło śluby solemne na ręce kustosza prowincjalnego fr. Krzysztofa Cieślikiewicza OFMConv.

Sanktuarium zostało wybudowane w ciągu trzech lat pod pieczołowitym nadzorem zakonników ze wspólnoty w Mwanga (wspomaganych przez miejscowych katolików) i z pomocą kustodii.
Obrzędowi poświęcenia nowego kościoła i celebracji Mszy św. przewodniczył bp Rogatus Kimario, biskup Same, który podziękował Zakonowi, a zwłaszcza zakonnikom z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), do której należy kustodia, za znaczący wkład we wzrost duchowy i ludzki Kościoła i narodu tanzańskiego.
W uroczystości uczestniczyli: asystent generalny AFCOF fr. Tadeusz Świątkowski OFMConv, który jednocześnie przeprowadza wizytację kanoniczną w Tanzanii, zakonnicy ze wszystkich wspólnot kustodii, jak również piętnastu kleryków teologii przybyłych z Nairobi (Kenia). W ceremonii licznie wzięli udział także miejscowi katolicy.
Po liturgii wszyscy uczestnicy rozpoczęli świętowanie, spożywając obiad przygotowany dla ponad tysiąca osób, który został wzbogacony tańcami w wykonaniu dzieci i dorosłych.

o. Tadeusz Świątkowski OFMConv, asystent AFCOF/www.ofmconv.net