Wojciech Meiser z diecezji gliwickiej jest zwycięzcą finału XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Dwudniowe eliminacje odbywały się 6 i 7 czerwca w Niepokalanowie, z udziałem 130 reprezentantów każdej z polskich diecezji, wyłonionych spośród 30 000 wszystkich uczestników konkursu. 

Na program jubileuszowego finału konkursu biblijnego złożyły się eliminacje testowe, do których jeszcze pierwszego dnia przystąpili wszyscy finaliści. Na tej podstawie wyłania się 7 osób, które awansują do części ustnej konkursu. Konieczna okazała się tutaj dogrywka pomiędzy aż 9 osobami, które zdobyły równą ilość punktów w teście. Komisja konkursowa podkreśla wyjątkowo wysoki poziom w tegorocznej edycji, średnia wyników wyniosła 77 z 90. punktów możliwych do zdobycia. Najlepszym nie sprawiły trudności takie pytania, jak wymagające znajomości znaczenia hebrajskiej nazwy Betfage (Mt 21,1 i przypis) czy w której twierdzy Herod Antypas więził Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12 i komentarz). Tegoroczny zakres konkursu biblijnego obejmował Pieśń nad pieśniami, Ewangelię wg św. Mateusza i List do Efezjan z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.

W finałowej siódemce znaleźli się (wg kolejności punktów zdobytych w części pisemnej): Andrzej Grabiec, archidiecezja krakowska (90 pkt.), Marta Staniszewska z arch. gdańskiej (90 pkt.), Wiktoria Wojturska z diec. rzeszowskiej (90 pkt.), Krzysztof Mroczek z diec. warszawsko-praskiej (89 pkt.), Wojciech Meiser z diec. gliwickiej (88,5 pkt.), Joanna Zalewska, diec. łomżyńska (88,5 pkt.) i Kamila Dymarek, diec. gliwicka (88,5 pkt.). Po jednej turze pytań i trzech dogrywkach o III miejsce wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce w 20. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zajął Wojciech Meiser, który jako nagrodę otrzymał Pielgrzymkę do Ziemi Świętej ufundowaną przez firmę Grupa Inco SA, indeksy uprawniające do podjęcia studiów na kilkunastu kierunkach w 11 uczelniach wyższych, m.in. na teologii, dziennikarstwie czy socjologii, a także ciekawe zestawy książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Jedność. Drugim zwycięzcą okazał się Andrzej Grabiec – laureat ubiegłorocznego konkursu biblijnego – który otrzymał pielgrzymkę do Rzymu, ufundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”, indeksy i zestawy książkowe. Trzecie miejsce na podium zajęła Marta Staniszewska z arch. gdańskiej, którą uhonorowano pielgrzymką do Wilna, sponsorowaną przez “Civitas Christiana”, indeksy i upominki książkowe. Pozostali laureaci to kolejno: Kamila Dymarek, Krzysztof Mroczek, Wiktoria Wojturska oraz Joanna Zalewska – także nagrodzeni indeksami i urządzeniami multimedialnymi ufundowanymi przez zarząd i przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.

Upominki otrzymali także katecheci zwycięzców: katechetka Irena Cebula, s. Leonika Dąbek, ks. Mirosław Pudło, o. Grzegorz Pawluś OMI, Bożena Cacko, Joanna Kocór oraz o. Piotr Anusiewicz OFMCap. Opiekunowie trójki laureatów wyjadą z uczniami na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Ryzmu i Wilna. Pozostałych nauczycieli nagrodzono akcesoriami komputerowymi i zestawami książkowymi.

Jeszcze pierwszego dnia, finaliści uczestniczyli w nabożeństwie Słowa Bożego, które w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie celebrował ks. dr Mirosław Jasiński. W krótkiej homilii duchowny zwrócił uwagę młodych, że najlepszym probierzem nawrócenia człowieka jest jego stosunek do dóbr materialnych. – Jaki jest mój stosunek do tego, co mam albo co mógłbym mieć? – pytał ks. Jasiński.

Następnie finaliści przystąpili do części pisemnej konkursu składającej się z 45 pytań z zakresu Pieśni nad pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza i Listu do Efezjan. Po południu miało miejsce świętowanie jubileuszowej edycji konkursu biblijnego przy 220-kilogramowym torcie w kształcie Pisma Świętego. Wręczono również podziękowania dla katechetów oraz upominki od Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i firmy Grupa Inco SA.

Część artystyczną finału wypełnił śpiewem, tańcem i modlitwą zespół Siewcy Lednicy. Bezpośrednio po koncercie nastąpiła wieczorna modlitwa apelowa przed bazyliką NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, której przewodniczył bp Marian Buczek z Ukrainy. Hierarcha modlił się o pokój na świecie, szczególnie w ogarniętej niepokojącą sytuacją Ukrainie. Bp Buczek prosił także Maryję Niepokalaną, by wypraszała potrzebne łaski u swego Syna dla młodych, szczególnie uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Po Apelu Jasnogórskim zaprezentowano dar uczestników konkursu biblijnego dla papieża Franciszka, jakim jest 300-metrowy zwój adhortacji Evangelii Gaudium przepisanej własnoręcznie przez uczestników w poszczególnych diecezjach kraju. Całość dokładnie okalała bazylikę w Niepokalanowie.

Przed samą galą finałową konkursu Eucharystię w intencji tego biblijnego dzieła celebrował w bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask biskup pomocniczy lwowski Marian Buczek oraz kapłani związani z konkursem biblijnym.

Jubileusz konkursu jest również powodem do podsumowań i podziękowań. Corocznie w konkursie biblijnym bierze udział niemal 30 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To w dużej mierze zasługa katechetów, którzy zachęcają i mobilizują młodzież do udziału. Wielu z nich organizuje dodatkowe zajęcia, warsztaty, spotkania pozalekcyjne związane z tematyką konkursową. Dlatego organizatorzy postanowili docenić wysiłek tych, którzy w to dzieło są zaangażowani od samego początku. Dziesięcioro takich katechetów z różnych diecezji zostało zaproszonych specjalnie do Niepokalanowa, by wziąć udział w celebracji jubileuszu i odebrać podziękowania oraz pamiątkowe medale za ich wkład w sukces konkursu. Wyróżnienia wręczył nauczycielom Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”. Srebrny medal “Civitas Christiana” przyznawany jest okazjonalnie przez przewodniczącego organizacji, za wybitne zaangażowanie w realizację misji Stowarzyszenia.

Podziękowania zostały złożone również na ręce Sławomira Józefiaka, prezesa firmy Grupa Inco SA i jednocześnie wiceprzewodniczącego Rady Głównej “Civitas Christiana”, za wieloletnie wspieranie dzieła ewangelizacji młodych w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Sławomir Józefiak otrzymał także drugie podziękowanie, jako pomysłodawca całego konkursu. – Za inicjatywę, wsparcie i towarzyszenie w dziele Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – taki grawer umieszczono na szklanej statuetce, którą wręczył przewodniczący Nakielski.

Pozdrowienia do finalistów konkursu Biblijnego przekazali w formie wideo: abp Wojciech Polak, prymas Polski, abp Mieczysław Mokrzycki – ordynariusz lwowski oraz znani aktorzy: Wiktor Zborowski, Maciej Zakościelny i Cezary Pazura.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej należy do sztandarowych działań Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i od dwudziestu lat, niezmiennie, stanowi konkretną formę dotarcia ze słowem Bożym do szerokiego grona młodych.

Marcin Kluczyński

logo-okwb1

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *