1 października w naszym franciszkańskim seminarium w Łodzi Łagiewnikach rozpoczął się nowy rok akademicki 2021/22.

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią, której przewodniczył Prowincjał o. Grzegorz M. Bartosik. Po zakończonej Mszy Świętej w seminaryjnej auli podsumowano ubiegły rok akademicki odczytując sprawozdania z działalności seminarium z tamtego okresu. Wręczono także nagrody za najlepsze wyniki w nauce.

Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja braci z pierwszego roku. Indeksy studenckie wręczył im ks. prof. dr hab. Marek Talar, prodziekan UKSW. Mury seminarium powiększyły się zatem o 3 współbraci z naszej prowincji. Przed oficjalnym ogłoszeniem przez Ojca Rektora rozpoczęcia nowego roku, kilka słów zachęty wygłosili do nas przybyli goście. Inauguracyjny wykład wygłosił o. diakon Artur Przechowski, który w tym roku obronił swoją rozprawę doktorską na Wydziale Filozofii KUL. Tematem wykładu były Temporalne aspekty relacji Bóg-stworzenie. Inspiracje filozoficzno-naukowe.

Więcej zdjęć i informacji o seminarium na stronie: seminariumfranciszkanskie.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *