Warszawa, 6 maja 2022 r.

ŚP. O. KORDIAN KAZIMIERZ ORZECHOWSKI (1934-2022)

Śp. Ojciec Kordian Kazimierz Orzechowski, profes wieczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat w Zakonie i kapłaństwie, zmarł dnia 5 maja 2022 r. w szpitalu w Zgierzu, w wieku 87 lat, przeżywszy 69 lat w Zakonie i 62 lata w kapłaństwie.

Śp. o. Kordian urodził się 23 sierpnia 1934 r. w Pacanowie, w powiecie Busko-Zdrój, w ówczesnym województwie kieleckim. Pochodził z rodziny Nikodema i Marii z domu Łuszcz. Miał jedną siostrę i jednego brata. Na chrzcie świętym sprawowanym 26 sierpnia 1934 r. w parafii pw. Św. Marcina w Pacanowie otrzymał imię Kazimierz.

Kordian rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w roku 1941 w Pacanowie, przerwaną na jeden rok, ze względu na działania wojenne i przetaczający się front. W swym życiorysie z 8 lipca 1951 r. napisał: Po ukończeniu 7 klas jedynym moim marzeniem była myśl wstąpienia do Małego Seminarium, aby pracować na chwałę Bożą. To marzenie, młodego Kazimierza, dzięki łasce Bożej, zostało spełnione i 1 września 1949 r. rozpoczął on naukę w Małym Seminarium w Niepokalanowie. Gdy ukończył 9 klasę – jak to było w tradycji – złożył w 1951 r. podanie o przyjęcie do nowicjatu w Łodzi-Łagiewnikach, wyrażając swoje pragnienie poświęcenia się na wyłączną służbę Niepokalanej w zakonie franciszkańskim jako przyszły kapłan. Oficjalnie rozpocznie go obłóczynami 30 sierpnia 1951 r. Tam otrzyma imię Kordian i pod opieką Mistrza, o. Augusta Rosińskiego, będzie przygotowywał się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych, które składa 31 sierpnia 1952 r. Po latach formacji, 4 października 1956 r. w Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu, w Krakowie złoży profesję wieczystą.

Po kanonicznym roku nowicjatu, o. Kordian dokończył pozostałe klasy szkoły średniej w Małym Seminarium w Niepokalanowie. W latach 1954-1956 rozpoczyna formację do kapłaństwa i studia filozoficzne w Łodzi-Łagiewnikach, a następnie od roku 1956 do roku 1959 kontynuuje studia teologiczne w Seminarium Ojców Franciszkanów w Krakowie, a na ostatni rok studiów teologicznych wraca do Łodzi-Łagiewnik. W opinii wychowawców uchodził za spokojnego, prostolinijnego, ułożonego, życzliwego dla braci oraz rozmodlonego i gorliwego zakonnika. Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjął w Łodzi-Łagiewnikach 29 listopada 1959 r., a święcenia prezbiteratu 7 lutego 1960 roku również w Łodzi-Łagiewnikach z rąk ks. bp Jana Kulika.

Zaraz po święceniach udaje się na swoją pierwszą placówkę jako katecheta i duszpasterz dzieci i młodzieży w Gdańsku. Tę samą funkcję będzie pełnił również w kolejnych klasztorach, do których zostanie posłany: w Kwidzynie (1961-1964), w Sławnie (1964-1966), w Kołobrzegu (1966-1968), w Koszalinie (1968-1972). Natomiast w Skarżysku-Kamiennej od roku 1972 przez pierwsze dwa lata będzie posługiwać jako wikariusz parafii i katecheta, a następnie od roku 1974, przez dwie kadencje, będzie pełnić urząd gwardiana i proboszcza. W dniu 16 sierpnia 1980 r. zostaje przeniesiony do Kalisza, gdzie podejmuje się funkcji wikariusza parafii, katechety i ekonoma klasztoru. Po siedmiu latach owocnej pracy duszpasterskiej obediencja posyła go do klasztoru niepokalanowskiego, gdzie z wielkim oddaniem służy wspólnocie parafialnej i klasztornej, przyjmując pokornie wszelkie, zlecane mu obowiązki. Dnia 3 stycznia 1990 r. zostaje skierowany do Warszawy, gdzie m.in. pełni funkcję kierowcy Wikariusza Prowincji o. Fabiana Piętki. Z dniem 25 czerwca 1992 r. zostaje przeniesiony do klasztoru w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej, gdzie oprócz obowiązków duszpasterskich, zostaje mu zlecona posługa ekonoma klasztoru, a tym samym pomoc w budowie nowego kościoła. Dnia 1 lipca 2004 r. zostaje posłany do klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie mimo wieku i przebytych chorób nadal bardzo chętnie angażuje się w pracę duszpasterską, a zwłaszcza niezwykle ofiarnie pełni posługę spowiednika. Dnia 4 maja 2022 r. na skutek gwałtownego pogorszenia się zdrowia, po przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, został przewieziony do szpitala w Zgierzu, gdzie następnego dnia o godz. 6.55 odszedł do Pana Boga po nagrodę życia wiecznego w Niebie.

W pamięci braci w Zakonie oraz świeckich, którym posługiwał, zapisał się jako pokorny, gorliwy, niezwykle uczynny, dobry i lubiany kapłan, gotowy nieść wszystkim pomoc i przybliżać ich do Pana Boga nie tylko słowem, ale przede wszystkim własnym przykładem. Niech oglądanie Boga w krainie życia wiecznego będzie dla niego nagrodą. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 9 maja 2022 r. o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach, po czym jego ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu w kwaterze franciszkańskiej.

Opracowanie: o. Dariusz Myszk
Archiwista Prowincjalny

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *