Wyróżnienie dla o. prof. Marcina Tkaczyka OFM Conv. w konkursie o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Z radością informujemy, że Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL otrzymał wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza.
Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić książkę  „Normalne logiki pozycyjne” napisaną wspólnie z drem hab. Tomaszem Jarmużkiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Książkę opublikowało Wydawnictwo KUL.

Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza to nowa inicjatywa Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Ma na ceku wyłonienie wybitnych monografii naukowych z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i filozof Jan Łukasiewicz, jeden z twórców Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, autor logiki trójwartościowej i notacji polskiej.

W pierwszej edycji konkursu zostały wyróżnione dwie publikacje wydane w 2015 roku: główną nagrodę otrzymała książka Dualities for Structures of Applied Logic (zespół: Ewa Orłowska, Anna Maria Radzikowska, Ingrid
Rewitzky), natomiast wyróżnienie zostało przyznane monografii Normalne logiki pozycyjne. Ojcze Profesorze, serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia!

Źródło: kul.pl

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *