Trzy wzory postawy Niepokalanej: doskonała otwartość na Boże obdarowanie; doskonała odpowiedź na Boże obdarowanie oraz doskonałe wstawiennictwo za braćmi i siostrami – to temat kazania z okazji uroczystości odpustowych w Niepokalanowie.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Piotr Jarecki. Na początku kazania przedstawił on historię uroczystości. W kościele wschodnim Niepokalane Poczęcie NMP obchodzono od VI w., na zachodzie od VII w., zaś w naszej Ojczyźnie od XIV w. Prosty lud od wieków czcił Maryję jako Niepokalaną.

Ciekawie mówił ks. Biskup na temat posłuszeństwa Maryi. Zwrócił uwagę, że każdy z nas powinien na wzór Maryi zsynchronizować swoją wolę z wolą Bożą. Ks. bp Piotr zaryzykował stwierdzenie, że w pewien sposób posłuszeństwo woli Bożej jest ważniejsze od ufności w Boże Miłosierdzie, wyjaśniając, że dobre rozumienie postawy posłuszeństwa rodzi prawdziwe miłosierdzie, które prowadzi do nawrócenia.

Pod koniec kazania bp Piotr życzył wszystkim, aby podjęli drogę Maryjną, gdyż tylko ta droga prowadzi do Jezusa. Zachęcał też do modlitwy różańcowej. Przed udzieleniem błogosławieństwa zapewnił zebranych o swojej modlitwie oraz poprosił o nią.

Także 8 grudnia po raz pierwszy w bazylice niepokalanowskiej została przeprowadzona uroczysta “Godzina Łaski”, którą poprowadził o. Mirosław Kopczewski – wikariusz klasztoru Niepokalanów

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia dla klasztoru i parafii niepokalanowskiej to najważniejszy dzień w roku. Założyciel Niepokalanowa św. Maksymilian był piewcą Niepokalanej. Wszystko, co czynił, czynił dla Niej. “Niepokalana, oto nasz ideał” – powtarzał swoim braciom. Niech ten dzień będzie dla każdego z nas czasem zbliżenia się do Niepokalanej i przyjęciem Jej drogi, drogi wraz z Nią do Jej Syna, Jezusa.

Śp. brat Ryszard Maria Lucjan Grodzki, profes wieczysty Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat w Zakonie, zmarł 15 listopada 2016 r. w Niepokalanowie, w wieku 96 lat, przeżywszy 73 lata w Zakonie.

Śp. br. Ryszard urodził się 16 lutego 1920 roku, we wsi Gosie Małe, w powiecie zambrowskim, w województwie podlaskim jako najstarsze dziecko Jana i Adeli. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Nauka dawała mu wiele radości i tu odkrył swoją pasję, którą było czytanie książek. Po skończeniu szkoły chciał kontynuować naukę, ale jako najstarszy syn musiał pomoc ojcu w prowadzaniu gospodarstwa. Z oddaniem podejmował wszystkie prace rolnicze, zaś wolny czas poświęcał na lekturę. W 1938 roku otrzymał stypendium i rozpoczął naukę w szkole rolniczej. Szybko odkrył, że atmosfera w szkole nie jest przyjazna osobom wierzącym i wielu pedagogów walczy z religią wówczas postanowił, że powróci do domu rodzinnego.

Czytaj dalej

Śp. brat Teodor Maria Franciszek Władysław Piątek, profes wieczysty Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat w Zakonie, zmarł 12 listopada 2016 r. w Niepokalanowie, w wieku 95 lat, przeżywszy 67 lata w Zakonie.

Śp. br. Teodor urodził się 18 czerwca 1921 roku w Wieliczce, w rodzinie Józefa i Józefy jako najstarszy z trójki synów. Dzieciństwo i młodość br. Teodora były naznaczone wieloma trudnościami i cierpieniem. W wieku 7 lat stracił ojca, wówczas utrzymanie całej rodziny spadło na matkę, która była zmuszona podjąć pracę kopalni soli w Wieliczce. Po ukończeniu szkoły powszechnej Władysław chciał kontynuować naukę, ale sytuacja finansowa rodziny na to nie pozwalała. Bardzo pociągał go zawód jubilera lub zegarmistrza. Często wracał ze szkoły do domu dłuższą drogą, aby mógł w witrynie sklepu jubilerskiego zobaczyć nowe produkty. W życiorysie wyznał, że był gotowy nawet zaciągnąć się na statek, ale ze względu na młody wiek nie został przyjęty do załogi. W celu zdobycia utrzymania i zawodu podjął pracę u swego sąsiada jako pomocnik szewski.

Czytaj dalej

„Dziś w swoich relikwiach przekraczają próg miejsca, któremu tak wiele zawdzięczają, wracają do źródła” – mówił w Niepokalanowie krakowski prowincjał franciszkanów, przekazując do Sanktuarium relikwie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. „Mimo, że do tej chwili relikwie tych męczenników są już w ponad 150 świątyniach rozsianych po całym świecie, to jednak dzisiejsze wprowadzenie relikwii do […]

Msza odpustowa Dla Niepokalanowa 14 sierpnia to nie tylko wigilia uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do chwały Nieba, ale i odpust ku czci założyciela grodu Niepokalanej – św. Maksymiliana Marii Kolbego. W tym roku na uroczystości odpustowe przybyli energetycy i krwiodawcy, którym patronuje św. Maksymilian. Po raz pierwszy w pieszej pielgrzymce przybyli pątnicy z Pabianic oraz liczne grupy Rycerstwa […]

W dzień św. Brygidy Szwedzkiej, tj. 23 lipca, do naszego Łagiewnickiego sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. o. Rafała Chylińskiego zawitało ponad 500 młodych osób z całego świata a związane jest to z przeżywanymi w naszych diecezjach Światowymi Dniami Młodzieży. Obecni byli goście z m.in. Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Anglii, Kolumbii, Kuby, Brazylii, Tajwanu, Meksyku, […]