O. phm. Jacek Szczepanik został odznaczony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego. Kapelan Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna 24 listopada 2018 r. odebrał wyróżnienie podczas Zjazdu Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Warto zaznaczyć, że jest to najważniejsze odznaczenie harcerskie w Polsce. Nadawane jest instruktorom, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, za systematyczną i skuteczną pracę motywacyjną.

O. Jacek oprócz pełnienia funkcji kapelana Hufca jest inicjatorem powołania gromady zuchowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz aktywnie wspiera Krąg Seniorów.