Akademia Muzyczna

Im. Ignacego Jana Paderewskiego                                                      

w Poznaniu

Obrona pracy doktorskiej o. Radosława Marka Tomczaka

Dnia 5 marca 2024 r. o godz. 10.00 odbyła się obrona pracy doktorskiej w Akademii Muzycznej im. U. Paderewskiego w Poznaniu pt:

Analiza melodyczno-rytmiczna i zagadnienia estetyczno-wykonawcze wybranych form Oficjum rymowanego

o św. Antonim z Padwy Juliana ze Spiry

w ramach przewodu w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie dyrygentura

  • Promotor: dr hab. ks. Mariusz Białkowski
  • Recenzenci: dr hab. Dariusz Dyczewski, dr hab. ks. Kazimierz Dąbrowski

W niniejszej dysertacji podjęto badania krytyczne nad edycją oficjum św. Antoniego autorstwa Juliana ze Spiry, opublikowaną w 1901 r. przez muzykologa o. Hilarego Feldera (Osa). W pracy poddano wnikliwej analizie fragmenty formularza o św. Antonim: pierwsze nieszpory i pierwszy nokturn. Analiza tych fragmentów została przeprowadzona w oparciu o pięć średniowiecznych rękopisów: Ruf 5 – Asyż (Włochy), Cre – Cres (Chorwacja), Fri -Fryburg (Szwajcaria), Sts – Stary Sącz (Polska), Sib – Szybenik (Chorwacja). Po wykonaniu tablic porównawczych i przeprowadzeniu badań dokonano restytucji muzycznej, wykazując miejsca tożsame oraz wyszczególniając różnice zapisu edycji Osa z innymi średniowiecznymi kodeksami; zauważono także braki w przebiegach melizmatycznych responsoriów. Wskazano na walory wykonawczo-estetyczne. Dzieło artystyczne zostało zarejestrowane w kościele 00. Franciszkanów w Łodzi. Niniejsza praca może przyczynić się do kolejnych prac nad restytucją całości oficjum o św. Antonim.

 

HISTORIA UCZELNI

Historia uczelni sięga roku 1920 – wówczas rozpoczęła działalność Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, przemianowana w 1922 roku na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Od roku 1947 funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, zaś od 1981 – jako Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od początku działalności aż do dziś szczycimy się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Od września 2020 roku Akademia pracuje pod kierunkiem rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej.

Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej. Jest jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, jedyną w kraju, która prowadzi studia na kierunku historyczne praktyki wykonawcze oraz specjalność lutnictwo artystyczne.

Od momentu, w którym Akademia zyskała własną salę koncertową – Aulę Nova (2006), w sposób nadzwyczajny rozwinęła się jej działalność artystyczna. Obok pracy dydaktycznej zaczęła ona pełnić rolę instytucji kultury i w chwili obecnej jest jednym z najistotniejszych punktów na muzycznej mapie Poznania. Aula Nova daje młodym wykonawcom szerokie możliwości artystycznych prezentacji – poznańscy melomani mogą wybierać różnorodne koncerty z bogatej oferty programowej, w której znajdują się: koncerty symfoniczne, kameralne, chóralne, kompozytorskie, wokalne oraz recitale. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Wtorki wokalne, Środy organowe, Czwartki z muzyką dawną, Smyczki w Akademii, Arcydzieła kameralistyki, Pedagodzy i ich chóry, Studenci – studentom, Kreaspiracje, Muzyka z prądem, Letnie Koncerty Ratuszowe i inne.

27 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Poznania, działając w imieniu Skarbu Państwa, i na mocy rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego z dnia 8 października 2021, Prezydent Jacek Jaśkowiak podpisał akt darowizny na cel publiczny budynku byłego kina „Olimpia” przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu na rzecz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uczelni przybyło nie tylko nowe miejsce dydaktyki, ale i nowy teatr, który będzie służyć mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.

Ambicją pedagogów Akademii jest prowadzenie dydaktyki na najwyższym poziomie, realizowanie atrakcyjnych przedsięwzięć muzycznych, promocja i rozwijanie potencjału artystycznego, którym dysponuje uczelnia, jak również inspirowanie innych instytucji do kreatywnych działań – harmonijnie i efektywnie współpracujemy m.in. z Filharmonią Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego, Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego, Towarzystwem im. Feliksa Nowowiejskiego, Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury ZAMEK oraz Estradą Poznańską. Dzięki podpisanym porozumieniom Akademia brała udział w organizacji wielu znaczących festiwali takich jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Nostalgia Festival, Malta Festival, Made in Chicago, Poznań Baroque.

Ważnym elementem aktywności Akademii jest współpraca z zagranicą – w ramach programu Erasmus rozwijają kontakty z prestiżowymi uczelniami w 83 miastach Europy, ponadto podpisali porozumienia z uczelniami w Armenii, Gruzji oraz USA.

Odpowiedzialni za funkcjonowanie uczelni mówią, że kolejne lata funkcjonowania poznańskiej Akademii Muzycznej będą umacniać jej wizerunek jako uczelni o europejskim poziomie kształcenia, gdzie z pasją i zaangażowaniem realizowana jest szeroko pojęta misja edukacji muzycznej – uczelni, która jest idealnym miejscem do rozwijania talentu i kreatywnego samodoskonalenia naszych studentów.