Conferenza della Famiglia Francescana

Prot. N. 31/2023
Asyż, 4 października 2023 r.
Uroczystość Serafickiego Ojca św. Franciszka
Do braci i sióstr rodziny franciszkańskiej

Odpust zupełny z okazji osiemsetnej rocznicy „Bożego Narodzenia w Greccio” przeżytego przez św. Franciszka z Asyżu
Drodzy bracia i siostry, niech Pan obdarzy was pokojem!

Piszemy do was z Asyżu, gdzie zebraliśmy się na uroczystości ku czci naszego Serafickiego Ojca, aby podzielić się z wami wielkim darem i przywilejem, jakiego Ojciec Święty zechciał nam udzielić z okazji osiemsetnej rocznicy Bożego Narodzenia w Greccio. Tutaj św. Franciszek chciał upamiętnić narodziny Pana, rozpoczynając od urządzenia żłóbka, aby dotrzeć do celebracji eucharystycznej, w której Jezus Chrystus uobecnia się w chlebie i w winie.
W ramach obchodzonej rocznicy, 17 kwietnia 2023 r., skierowaliśmy do Ojca Świętego następującą petycję: „W celu promowania duchowej odnowy wiernych i wzrostu życia łaski, prosimy, aby od 8 grudnia 2023 r., uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do 2 lutego 2024 r., święta Ofiarowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w świątyni, nawiedzając kościoły utrzymywane przez rodziny franciszkańskie na całym świecie i zatrzymując się na modlitwie przed umieszczonymi tam żłóbkami, wierni mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Podobnie ci, którzy są chorzy lub fizycznie niezdolni do przybycia, mogli również skorzystać z daru odpustu zupełnego, ofiarując swoje cierpienia Panu lub wypełniając pobożne praktyki”.
Penitencjaria Apostolska pozytywnie odniosła się do prośby, udzielając upoważnienia do jej publicznego ogłoszenia.
W związku z tym we wszystkich kościołach powierzonych naszej pieczy duszpasterskiej
możliwe będzie uzyskanie odpustu zupełnego przez wszystkich wiernych, pod zwykłymi warunkami,
od 8 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r.

Prosimy o upowszechnienie we wszystkich naszych miejscach tego „przywileju”, który dobrze wpisuje się w szczególną relację zapoczątkowaną między św. Franciszkiem a Kościołem, kiedy poprosił Papieża o odpust dla nawiedzających Porcjunkulę, i wyrażamy nadzieję, że będzie dla całej rodziny franciszkańskiej okazją do komunii i duchowej odnowy każdego brata i każdej siostry.
Niech Pan towarzyszy waszym krokom
i obdarzy was swoim miłosierdziem!
Wasi ministrowie generalni i przewodniczący

Frances Duncan OSF – Przewodniczący IFC-TOR

Tibor Kauser OFS  – Minister generalny

Massimo Fusarelli OFM – Minister generalny

Roberto Genuin OFMCap – Minister generalny
Carlos Alberto Trovarelli OFMConv – Minister generalny

Amando Trujillo Cano TOR – Minister generalny