Skrzynka intencji

W Ewangelii znajduje się scena, gdy czwórka przyjaciół przynosi Jezusowi sparaliżowanego człowieka (Mk 2,1-12). „On, widząc ich wiarę” odpuszcza choremu grzechy i uzdrawia go.

Mateusz proponuje wszystkim, którzy wierzą w moc wstawienniczej modlitwy, zanoszonej z miłością i zatroskaniem o potrzebujących, włączenie się do „Skrzynki intencji”. Od stuleci jesteśmy w dobrej komitywie z klasztorami sióstr klarysek. Są to kobiety, do których Pan Jezus ma szczególną „słabość”. Ich powołaniem jest przynosić wszystkich sparaliżowanych tego świata Panu, aby On zajął się nimi. Bóg lubi konkretne prośby. Wszystkie prośby wysłane za pośrednictwem tej strony trafiają bezpośrednio do skrzynki pocztowej Sióstr.

Zapraszamy wszystkich wyznających wraz z nami wiarę w „obcowanie świętych”.

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam.

W Twoich troskach, cierpieniach i radościach jest z Tobą Jezus Chrystus, Bóg, który dla Ciebie stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby Twoje życie nabrało sensu, smaku i nadziei.

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie