Formacja klarysek

Ojciec niebieski w swoich pełnych miłości i miłosierdzia zamiarach powołuje niektóre osoby do życia poświęconego wyłącznie Jemu. Jedną z odpowiedzi na to zaproszenie Boga jest  bycie oblubienicą Chrystusa na wzór św. Klary z Asyżu. Odkrycie takiego wezwania w sercu wymaga odpowiedniego czasu i potwierdzenia oraz jak najlepszego przygotowania do podjęcia misji z nim związanej.

Dziewczynie, która odkrywa głos Pana, przyzywający ją na taką drogę, proponujemy najpierw…

…czas spotkania, rozmowy i kilkudniowego pobytu w naszym domu. Następnie…
…tzw. „przyjrzenie”, czyli  włączenie się w nasze życie z tym wszystkim, co przynosi codzienność. Taki czas może trwać około miesiąca.

Kolejnym, już zdecydowanym krokiem, jest aspirantura i postulat. To czas poznawania życia klaryski, rozeznawania  podjętej decyzji i pierwszego przyjmowania obowiązków, które z niej wynikają. Ten czas trwa około roku.

Momentem przejścia z tego etapu do następnego są tzw. obłóczyny, czyli przyjęcie habitu klaryski. Umocniona w swojej decyzji siostra rozpoczyna nowicjat – przygotowanie do zaślubin z Trójjedynym Bogiem.

Dlatego ten czas wypełnia intensywniejsza modlitwa, studium Słowa Bożego, poznawanie duchowości św. Franciszka i św. Klary, praca nad sobą i zaangażowanie w życie wspólnoty, tak by wzrastać w umiłowaniu Pana i drogi, na którą On sam powołuje wybraną. Na takie zadania przeznacza się około półtora roku.

Owocem otrzymanej łaski i podjętych wysiłków  staje się dzień zaślubin – złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Już na konsekrowanej drodze przez okres trzech kolejnych lat następują ostatnie przygotowania  do ostatecznej decyzji – wieczystych zaślubin i podjęcia w pełni misji klaryski wobec Kościoła i świata.