Porozowo

 Tytuł parafii: św. Michał Archanioł

Porozowo

Гродненская обл.

Свислочский р-он

231982 ПОРОЗОВО

ул. Ленина 13

tel. (0 0375 1513) 266 00

Proboszczem parafii  jest o. Walery Szejgierewicz

Rys historyczny

1460 r. – Jan Jagintowicz Rymwid założył i uposażył kościół pw. NMP w Porozowie;

1668 r. – budowa nowej drewnianej świątyni przez ks. Benedykta Żuchorskiego. Kościół uległ spaleniu wiarygodnie w wyniku działań w czasie Wojny Północnej;

1715 r. – wzniesienie nowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przez ks. Jana Jankowskiego i ks. Kazimierza Krupowicza;

1767 r. – po pożarze generał wojsk litewskich Tyszkiewicz odbudował kościół pw. św. App. Piotra i Pawła;

12 maja 1797 r. – kościół spłonął od pioruna. Wzniesienie drewnianej kaplicy. Nabożeństwa odprawiano w szopie do roku 1828;

1828 r. – ks. Michał Grabowiecki i Ksawery Zawisza z pomocą parafian wymurowali nowy kościół;

29 września 1828 r. – ks. Tarwid, dziekan wołkowyski poświęcił kościół pw. św. Michała Archanioła;

lata 1958 -1988 – w parafii nie było kapłana; 

1 maja 1990 r. – na mocy dekretu ks. biskupa Tadeusza Kondrusiewicza parafia porozowska została powierzona opiece OO. Franciszkanów.†