W niedzielę 5 września, z okazji jubileuszu 25-lecia parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie, odbyła się dziękczynna Msza św., której przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski. Uroczystości zgromadziły rzesze parafian oraz zaproszonych gości. Miejscowymi duszpasterzami są ojcowie franciszkanie konwentualni.

Przed rozpoczęciem Eucharystii przypomniano pokrótce historię parafii, koncentrując się na trzech najważniejszych w ostatnim czasie wydarzeniach: podniesienie miejscowego kościoła do rangi sanktuarium w 2014 r., koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 2015 r. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji z Medjugorie we wrześniu 2020 r.

Na początku Mszy św. proboszcz o. Krzysztof Tarnowski przywitał ordynariusza diecezji włocławskiej, władze prowincji franciszkańskiej, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawicieli innych instytucji. Życzył też wszystkim, aby to jubileuszowe świętowanie mocno zapadło w sercach i umysłach uczestników.

W homilii bp Krzysztof Wętkowski dziękował za decyzję o powstaniu parafii, oraz franciszkanom i kolejnym proboszczom, że dbają, by miejscowa świątynia była odnowiona, ale „z taką samą determinacją zabiegali o to, aby w tej wspólnocie, która się tutaj pojawiła i powstała, życie Boże rozwijało się i rosło. Po to bowiem, istnieje wspólnota parafialna. Po to, aby ludzie jednej wiary mogli poczuć wspólnotę ze sobą, mogli się integrować, mogli się wspólnie się modlić, mogli także sobie pomagać”.

Kaznodzieja zauważył, że Bóg poprzez przeczytany podczas liturgii fragment Ewangelii chce do nas mówić. Co do jubileuszu i co do przyszłości. Chrystus uzdrawiający głuchoniemego wskazuje po pierwsze, że „ parafia jest miejscem otwartym dla wszystkich. Każdy tu może przyjść”. Drugim wnioskiem jest by, parafia była miejscem „troski jednego o drugiego i jednych o drugich”. Biskup apelował również, byśmy przychodzili do tej świątyni „by wypowiedzieć tego wszystkiego, co nas dzieli, ale to, co nas łączy. A łączy nas wyznanie wiary”. Kontynuując, prosił: „Nie przenośmy tego zewnętrznego podziału tu, do miejsca świętego”.

Trzecim znakiem, według ordynariusza diecezji włocławskiej, płynącym z przeczytanego słowa Bożego jest fakt, że parafia jest miejscem modlitwy. Dziękował miejscowej wspólnocie parafialnej, że od tego momentu podejmuje się całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. „To miejsce, od dzisiaj, staje się miejscem w którym każdy, kto będzie tylko chciał, może tutaj wchodzić i wzdychać do Boga, przynosić swoje sprawy, do Chrystusa, który na każdego będzie tutaj czekał”.

Na zakończenie uroczystości bp Krzysztof Wętkowski poświęcił monstrancję przedstawiającą zarys Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tulącej do serca Eucharystycznego Jezusa. Została ona wykonana przez Mariusza Drapikowskiego – bursztynnika z Gdańska. Od tego momentu radziejowskie sanktuarium zostało włączone w „Dzieło Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju” koordynowane przez Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace, czyli jest miejscem stałej modlitwy o pokój i jedność ludzkich serc między narodami.

Do jubileuszu przez trzydniowe rekolekcje parafię przygotował o. Grzegorz Kwiecień, przełożony franciszkańskiego klasztoru w Stoczku.

Fot. Mirosław Kowalski