W majowe święto Maryi nasi seminarzyści przeżywali podwójną uroczystość. Razem z Maryją świętowali bracia na kursie trzecim (br. Gabor Dorobek, br. Arkadiusz Burzec, br. Paweł Lubiński, br. Krzysztof Piątek, br. Artur Brzeski i br. Grzegorz Kmiecik) oraz br. Marcin Janiszewski z kursu czwartego. Zostali oni bowiem wprowadzeni kolejno w liturgiczną posługę lektoratu i akolitatu, dzięki której jeszcze głębiej włączą się w celebrację Mszy Świętej. Bracia lektorzy czytając Słowo Boże, a akolici dodatkowo pomagając kapłanom sprawującym Eucharystię.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył o. Mirosław Bartos OFM Conv – wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej (i były rektor naszego seminarium). Przyjmowane posługi stanowią część formacji, przygotowują do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa.

  • Posługa lektoratu to pierwszy stopień, który przybliża kleryków do kapłaństwa Chrystusowego. Jak ukazuje liturgia ustanowienia lektorów, “Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia i dokonał go przez swojego Syna, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa. On to, po spełnieniu swego posłannictwa, przekazał Kościołowi obowiązek głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Do głoszenia słowa Bożego posłani są przede wszystkim biskupi, kapłani i diakoni. Ty zaś, jako lektor słowa Bożego, będziesz im pomagał w wypełnianiu tego obowiązku. We wspólnocie ludu Bożego otrzymasz szczególny urząd: masz pomagać w głoszeniu wiary, która ma korzenie w słowie Bożym. Będziesz czytał słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziesz wychowywał w wierze dzieci i dorosłych, i będziesz przygotowywał ich do godnego przyjęcia sakramentów. Będziesz również głosił orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają. W ten sposób, przy twojej pomocy ludzie będą mogli dojść do poznania Boga Ojca i posłanego przezeń Syna, Jezusa Chrystusa, i osiągnąć życie wieczne. Przekazując innym ludziom słowo Boże, posłuszny Duchowi Świętemu sam je przyjmuj i pilnie je rozważaj, abyś w nim znajdował radość i moc. Swoim codziennym życiem głoś naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
  • Posługa akolitatu (z gr. “akoluthos” – towarzyszący, sługa) to kolejny etap (po lektoracie, a przed diakonatem) na drodze prowadzącej do kapłaństwa. Akolita pomaga diakonowi lub kapłanowi w posłudze sprawowania Eucharystii. Do funkcji akolity należy puryfikacja naczyń liturgicznych po Komunii św. W wyjątkowych sytuacjach może udzielać wiernym Komunii św. oraz wystawiać Najświętszy Sakrament (bez możliwości udzielania błogosławieństwa, gdyż do tego potrzeba święceń) w wypadku, gdy nie może tego uczynić kapłan lub diakon lub gdy wymaga tego dana sytuacja (np. duża liczba wiernych przystępujących do Komunii św.). Do zadań akolity należy także roznoszenie Komunii św. chorym.

Czyż to nie wymowne? Dzień Maryi Królowej Polski i dzień przyjęcia nowej służby się nałożyły. Bracia lektorzy i akolici, pełnijcie swoją posługę dla większej chwały Bożej przez Niepokalaną, a my módlmy się, by wspomóc ich w tym zadaniu.

Więcej o naszym seminarium na stronie: seminariumfranciszkanskie.pl