Rycerze Niepokalanej zgromadzili się w niedzielę, 15 października, w Niepokalanowie, by uczcić jubileusz 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej.

Uroczystą Mszą św,, której przewodniczył abp Józef Michalik, zakończyły się jubileuszowe uroczystości 100-lecia założenia MI, połączone z konferencją naukową na “Kolbianum” i jesiennym spotkaniem liderów Rycerstwa Niepokalanej. Abp Senior wskazał na św. Maksymiliana Kolbego, który założył Rycerstwo Niepokalanej, aby wskazać bezpieczną drogę do Boga i umożliwić uniknięcie grzechu zaniedbania, którym jest brak reakcji na grzech.

“Dziś ludzie nie chcą posługiwać się słowem grzech” – wskazał Arcybiskup, szczególnie odnosząc tę sytuację do przestrzeni publicznej, w której – według hierarchy – jest jeszcze wiele do poprawienia, szczególnie w sferze moralności społecznej. “Jesteśmy świadkami wielkiej choroby sumień…, na naszych oczach dokonuje się tylko częściowe uzdrowienie” – zdiagnozował abp Michalik, oceniając zachodzące przemiany we współczesnej Polsce, w Europie i w świecie. Odniósł się krytycznie do wciąż propagowanego genderyzmu, będącego pogardą dla tożsamości mężczyzny i kobiety, do niszczenia istoty rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, a także wciąż panoszącej się propagandzie aborcji, czyli zabijania niewinnych i najbardziej bezbronnych ludzi. Zauważył, że “trwa atak na podstawowe prawa Boże”, przede wszystkim przez odrzucanie Dekalogu i rozkradanie dóbr wspólnych – państwowych i narodowych, co uznał za planowy program działania tego świata.

Receptę na przezwyciężenie tej sytuacji abp Michalik znalazł w słowach św. Pawła – “wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”, a także w przykładzie św. Maksymiliana Kolbego, który przed 100 laty przypomniał, że to sam Bóg nam dał Najświętszą Maryję Pannę jako pośredniczkę i najpewniejszą drogę do uświęcenia wszystkich – także masonów i innych wrogów Kościoła. “Nie brak takich wrogów i dzisiaj – wskazał arcybiskup i dodał, że “zmienia się strategia wrogów… Dziś walka z Bogiem przybrała formę rewolucji etycznej”.

Abp Józef Michalik zapałał rycerzy Niepokalanej, by dalej wytrwale przez modlitwę i gorliwość apostolską podejmowali “walkę o dusze” na różnych polach, także w Internecie, by poczuli się “armią z pod Bożego sztandaru – armią, która zwalcza nienawiść miłością… Naszą bronią jest oddanie Niepokalanej. O Niepokalana, uczyń ze mną, z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba” – przypomniał hierarcha słowa aktu oddania, ułożonego przez św. Maksymiliana.

W jubileuszowe uroczystości włączyli się także przedstawiciele władzy świeckiej. Pozdrowienia Pani Premier Beaty Szydło odczytał minister i poseł na Sejm z ziemi sochaczewskiej Maciej Małecki. “Stanowicie Państwo potężne wsparcie w pięknym dziele ewangelizacji – zaznaczyła w odczytanym słowie Pani Premier. – Ojciec Maksymilian, oddając życie za innego więźnia Auschwitz-Birkenau…, stał się symbolem i wzorem miłosierdzia oraz poświęcenia… Za Państwa działalność, za aktywność i dzieło ewangelizacyjne z całego serca dziękuję. Jestem przekonana, że Rycerstwo jeszcze nie raz udowodni swe oddanie bliźniemu” – można było usłyszeć w cytowanym liście. Minister Małecki, wraz z listem Pani Premier przekazał także kielich mszalny na ręce Gwardiana Niepokalanowa. Wyraził też swą wdzięczność za zawsze życzliwą współpracę z klasztorem Niepokalanów oraz zaznaczył, że Polska potrzebuje rycerzy Niepokalanej. “Każdy z nas ma mały odcinek walki o wartości chrześcijańskie – mówił minister. – Swoimi czynami, swoim oddaniem może zmieniać świat. Dziękuję za to światło Niepokalanej, które promieniuje z klasztoru Niepokalanów. W polskim rządzie, w polskim sejmie doświadczamy tego wsparcia i bardzo za to dziękujemy” – dodał poseł Maciej Małecki.

Ważnym akcentem jubileuszu było wręczenie okolicznościowych znaczków i pamiątkowych kopert, upamiętniających rocznicę 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej, które dokonali Wiesław Włodek – wiceprezes zarządu Poczty Polskiej i Ewa Zych – dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej. Pamiątkowe prezenty odebrali obecni na jubileuszowej Mszy św.: abp Józef Michalik – przewodniczący liturgii mszalnej, o. bp Błażej Kruszyłowicz – franciszkanin i sufragan senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o. Grzegorz M. Szymanik – gwardian Niepokalanowa, a także o. Stanisław M. Piętka – prezes narodowy Rycerstwa Niepokalanej. Warto zaznaczyć, że projekt znaczków powstał dzięki współpracy Poczty Polskiej z pracownikami Archiwum Niepokalanowa oraz s. Teresą M. Michałek – prezesem Fundacji Niepokalanej.

Ostatnim akcentem jubileuszowej liturgii było odmówienie aktu oddania się Niepokalanej, ułożonego przez św. Maksymiliana Kolbego, które poprowadził Gwardian Niepokalanowa.

PML/www.niepokalanow.pl