W dniu 2 marca 2017 r. w Niepokalanowie odbył się już po raz jedenasty etap diecezjalny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Tym razem do rywalizacji przystąpiły dwie diecezje: Archidiecezja warszawska i Diecezja łowicka.

W Archidiecezji warszawskiej do tego etapu zakwalifikowało się pięć szkół na poziomie gimnazjalnym, natomiast tylko dwie wzięły udział.  Zaś na poziomie ponadgimnazjalnym 5 szkół uzyskało akces uczestnictwa. Z tej diecezji w Olimpiadzie wzięło udział 16 osób.

Diecezje łowicka reprezentowały cztery gimnazja i trzy szkoły ponadgimnazjalne. W sumie było 18 uczestników.

Każdy z biorących udział (odpowiednio do poziomu szkoły, jaka reprezentował) otrzymał kartę, na której było po 30 pytań. Dziesięć z nich dotyczyło Ewangelii św. Marka. Można powiedzieć, że walka była bardzo emocjonująca. Dla uczestników z diecezji łowickiej trzeba było przeprowadzić dodatkowa turę rozgrywek, gdyż byli uczestnicy tak dobrzy, że otrzymali exequo po takiej samej ilości punktów.

Ważnym wydarzeniem podczas tej Olimpiady była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uczestniczyli w niej wszyscy biorący udział w tym wydarzeniu, zarówno uczniowie jak i też ich opiekunowie – katecheci i świeccy.

Klasyfikacja wygląda następująco: Archidiecezja warszawska – na poziomie gimnazjalnym pierwsze miejsce zajął Jakub Mirski, drugie: Mariusz Makos a trzecie Mateusz Mierzwa. Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych klasyfikacja przedstawiała się następującej kolejności zaczynając od pierwszego a kończąc na trzecim: Aleksandra Ludwika, Wojciech Mazurkiewicz i Laura Lipska.

W diecezji łowickiej z gimnazjalistów najlepsi okazali się: Weronika Zając, Anna Szymańska i Dominik Cieryt. Natomiast na poziomie szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Michalak, następne Katarzyna Wojciechowska i ostatnie trzecie: Agata Zając.

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie zostali zakwalifikowani do ostatniego już etapu finałowego, który odbędzie się tradycyjnie już w Siedlcach. Gimnazjaliści spotkają się 29 marca 2017 r. a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dzień później, czyli 30 marca.

Organizatorami Olimpiady jest Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach. Natomiast współorganizatorami: Kurie franciszkańskie w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz portal www.franciszkanie.pl.

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2016-2017 Minister Edukacji Narodowej objęła honorowym patronatem XI Ogólnopolską Franciszkańską Olimpiadę Wiedzy o św. Maksymilianie.

Nad sprawnym przebiegiem Olimpiady czuwał o. Sylwester Gąglewski i o. Maksymilian Świerżewski oraz liczne grono osób wspomagających, w tym Siostry pracujące przy klasztorze w Niepokalanowie jak i Bracia z Niepokalanowa.

o. Jacek Staszewski OFMConv