W środę o poranku Bracia Delegaci zebrali się w Sanktuarium św. Maksymiliana, aby sprawować Mszę świętą. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił o. Mieczysław Tlaga, Wikariusz Prowincji św. Maksymiliana w Brazylii. Msza święta była sprawowana z formularza o Męczennikach z Peru.

Obrady dzisiejsze były dalszym ciągiem drugiej sesji Kapituły i były poświęcone prezentacji kolejnych sprawozdań.

Delegacji wysłuchali relacji:

o. Wiesława Chabrosa, Ekonoma Prowincji,

o. Adama Salomona, Wicedelegata Prowincjalnego na Niemcy,

o. Jarosław Bartkiewicz, Delegata Prowincjalnego na Bułgarię,

o. Krzysztofa Cieślikiewicza, Kustosza Kustodii Prowincjalnej św. Maksymiliana w Tanzanii,

o. Antoniego Porzeckiego, Delegata Prowincjalnego na Białoruś,

o. Tomasza Kręta, Delegata Prowincjalnego na Burkina Faso.

W tej części Kapituły zabrali głos goście zaproszeni na Kapitułę: o. Fabrizio De Lelis, Przełożony Prowincji Abruzyjskiej; o. Bernhardin M. Seither, Prowincjał Niemiecki oraz o. Mieczysław Tlaga, Wikariusz Prowincji św. Maksymiliana w Brazylii. Ojcowie przyjechali z jurysdykcji, które związane są z naszą Prowincją przez razem prowadzone dzieła.

o. Piotr Żurkiewicz