Przyjęcie posługi lektoratu i akolitatu

W uroczystość św. Józefa 2024 roku, w kaplicy seminaryjnej WSD w Łodzi-Łagiewnikach o. Prowincjał Grzegorz Bartosik wprowadził w posługę lektoratu sześciu braci z III roku oraz w posługę akolitatu pięciu braci IV roku. Słowo Boże wygłosił o. Mirosław Bartos. We Mszy Świętej brali udział wszyscy ojcowie pracujący w Seminarium, na czele z Rektorem  o. Piotrem Żurkiewiczem i bracia klerycy.

W czasie liturgii Kościół dla swoich wiernych zastawia dwa stoły: Słowa Bożego i Eucharystyczny. Można powiedzieć, że zadaniami lektorów i akolitów jest obsługa właśnie tych dwóch stołów.

Posługa lektora polega przede wszystkim na odczytywaniu Słowa Bożego w czasie Mszy Świętej i nabożeństw. Otrzymujący posługę słyszy słowa: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. Lektor powinien więc, nie tylko starać się jak najpiękniej odczytywać Pismo Święte, ale również starać się zgłębiać je, tak by być wiernym przekazicielem, który rozumie, co czyta i dzięki temu lepiej trafiać do serc słuchaczy.

Akolita spełnia różne posługi w czasie liturgii. Gdy jest taka potrzeba, jako pierwszy z szafarzy nadzwyczajnych może pomagać szafarzom zwyczajnym (diakonom, prezbiterom i biskupom) w rozdzielaniu Komunii podczas Eucharystii. Może także puryfikować naczynia liturgiczne oraz dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu, jednak bez prawa błogosławienia wiernych. Posługa akolitatu to nie tylko wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Dlatego zachęca się akolitów do częstszej adoracji Najświętszego Sakramentu, czy też większego zaangażowania do pracy na rzecz chorych, tak aby lepiej przygotować się i zrozumieć istotę swojej misji.

Módlmy się za alumnów, którzy przyjęli posługi, aby wytrwali na drodze powołania. Niech lektorzy głoszą z mocą orędzie Dobrej Nowiny, a akolici, którzy udzielają Najświętsze Ciało Chrystusa, będą drogowskazem dla wiernych i pociągają do świętości.