W poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r., Mszą św. o godz. 15.00 w Kaplicy-Sanktuarium św. Maksymiliana rozpocznie się się XXIII Kapituła Prowincjalna Warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. W obradach weźmie udział ponad 50 braci pracujących w klasztorach franciszkańskich w Polsce i za granicą.

Czym jest kapituła?

Od początku istnienia zakonu św. Franciszka bracia gromadzili się na kapitułach. Na niektórych wybierano przełożonych, ale nie to było ich głównym celem. Kapituła jest przeżyciem duchowym, podczas którego bracia mogą doświadczyć wspólnoty oraz dzielić się swoją wiarą i umacniać ją. Szczególnym wymiarem życia franciszkańskiego jest braterstwo, które w wyjątkowy sposób przeżywa się podczas takiego zgromadzenia. Wyróżnia się różne rodzaje kapituł ze względu na czas zawiązywania, cel czy rangę – najważniejszą jest kapituła generalna, która po papieżu jest najwyższą władzą zakonu. Najniższą w hierarchii jest kapituła domu zakonnego, do której należą zakonnicy danego klasztoru po złożonych ślubach zakonnych, czasowych lub wieczystych.

Co tam się dzieje?

Kapituła prowincjalna jest najwyższą władzą w prowincji zakonnej, dlatego dopiero bracia na niej zebrani decydują o jej przebiegu oraz o momencie zakończenia. Stąd nigdy nie ustala się daty rozwiązania kapituły, ponieważ nie wiadomo jak dużo czasu będzie potrzeba na podjęcie wszystkich ważnych spraw. Na przestrzeni wieków utrwalił się jednak pewien schemat, który jest zazwyczaj realizowany. Bracia przyjeżdżający na kapitułę rozpoczynają od modlitwy i skupienia, odchodząc nieco od zgiełku codziennych trosk. Zwykle przeznaczony jest na to pierwszy dzień. Dopiero w kolejnych dniach podejmuje się refleksję nad przeszłością, szczególnie nad minionym czteroleciem. Swoje sprawozdanie przedstawia wtedy prowincjał oraz ekonom prowincjalny. Po takim podsumowaniu najczęściej następuje dyskusja, która związana jest z oceną realizowanych w prowincji zadań. Ważnym i chyba najbardziej emocjonującym elementem kapituły jest wybór sześciu asystentów prowincjalnych, którzy będą pełnili swoje funkcje przez kolejne 4 lata – do następnej kapituły. Kolejny etap to czas dyskusji nad przyszłością. Bracia muszą nieustannie patrzeć na to, czego chce od nich Pan, czego wymaga od nich Ewangelia. Potrzebna jest więc pogłębiona refleksja nad tym, jak dziś realizować swoje powołanie oraz co zrobić, aby umacniać więź z Bogiem. Wtedy także rozpatrywane są wnioski braci oraz wyznaczane zadania na najbliższe lata. Ostatnim aktem tego zgromadzenia braci jest wniosek o rozwiązanie kapituły prowincjalnej, który po zatwierdzeniu jest decyzją o jej zakończeniu.

Potrzeba modlitwy!

Kapituła prowincjalna to czas rozeznawania, a więc słuchania tego, co mówi Bóg do braterskiej wspólnoty. Dlatego niezbędna jest tu otwartość na natchnienia Ducha Świętego. Stąd też wypływa prośba do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy czytają ten artykuł, o – przynajmniej krótką – modlitwę w intencji braci kapitulnych, aby to co będzie dokonywało się w tym czasie, było zawsze zgodne z najświętszą wolą Bożą.

o. Sebastian Bielski

Istniejąca od 85 lat, jedyna taka na świecie – zakonna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działa w Niepokalanowie.  „Z Bogiem w sercu i z sikawką w dłoni” – tak gaszą pożary dobrze znani nie tylko w Gminie Teresin zakonnicy. 16 marca, w studiu TVP 1, w programie „Świat się kręci” gościli: br. Janusz Kulak – prezes OSP, strażak, franciszkanin, br. Janusz Tomoń – naczelnik OSP, strażak, franciszkanin, br. Jerzy Kozikowski – wiceprezes OSP, strażak, franciszkanin oraz br. Marek Gąsiorowski, strażak, franciszkanin. W programie, podczas sondy ulicznej, pojawiły się również znane twarze z teresińskiej gminy. Program z udziałem braci strażaków z Niepokalanowa można zobaczyć w tym miejscu.

red.

 IMG_0698

Bracia z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej wybrali Prowincjała na kolejną kadencję.

Wybory  odbywają się w bezpośrednim głosowaniu powszechnym. Wyniki głosowania zostały ogłoszone dzisiaj (4.03.2016). Przewagę uzyskał o. Wiesław Pyzio, który tym samym został wybrany na drugą kadencję. O. Wiesław wybór przyjął, zaś Minister Generalny o. Marco Tasca – zatwierdził.

Urodził się w 17 kwietnia 1970 r. w Biłgoraju w woj. lubelskim. Po szkole podstawowej ukończył technikum samochodowe w Biłgoraju. Do zakonu franciszkanów wstąpił w roku 1990. Pięć lat później związał się z zakonem na całe życie, składając śluby wieczyste. Formację odbywał w Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury (Seraphicum) w Rzymie. W 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1998-2004 pracował w Bazylice św. Antoniego w Padwie, pełniąc funkcje ekonoma tamtejszej wspólnoty.

W latach 2004-2008 był gwardianem i przełożonym domu w klasztorze w Santa Severa, niedaleko Rzymu.

Przez następne 4 lata mieszkał w Warszawie i był wikariuszem prowincji. Był odpowiedzialnym za formację w prowincji.

26 kwietnia 2012 r., podczas XXII Kapituły Prowincjalnej w Niepokalanowie został wybrany na pierwszą kadencję.

red./foto: www.franciszkanie.gdansk.pl

Uroczyste zakończenie Roku Życia Konsekrowanego dało okazję do przedstawienia warszawskim osobom konsekrowanym sylwetek nowych polskich błogosławionych.

Prowincjał franciszkanów konwentualnych o. Wiesław Pyzio OFMConv w kościele Najświętszego Zbawiciela 1 lutego wygłosił konferencję o męczennikach franciszkańskich bł. Zbigniewie Strzałkowskim i bł. Michale Tomaszku.

Prowincjał franciszkanów przywoływał słowa o. Kazimierza Malinowskiego, który znał błogosławionych męczenników z Peru: „Męczennicy franciszkańscy, zarówno o. Michał, jak i o. Zbigniew to byli zwykli ludzie, pochodzący ze zwykłych rodzin, niczym się nie wyróżniali” . A jednak było w nich coś, co uczyniło ich świętymi – mówił przełożony franciszkanów. Byli wierni swemu powołaniu i wierni człowieczeństwu. Wykazywali się wiernością w codzienności. Pochodzili z prostych biednych rodzin, borykających się z problemami. Tak jak pomagali w domu rodzicom i rodzeństwu, tak później w czasie pracy poświęcali się młodzieży, seniorom, dzieciom. Byli stale zaangażowani. Nie opuścili swych wiernych do końca. Męczeństwo było podsumowaniem ich życia, stwierdził o. Pyzio, dodając, że męczeństwo franciszkanów w Peru może być porównane do męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana.

Tak pełne oddania ludziom życie jak i męczeńska śmierć Michała i Zbigniewa były możliwe dzięki zachowaniu w ich życiu prymatu Boga, co w konsekwencji przełożyło się na miłość do braci i sióstr, stwierdził prowincjał franciszkanów.

Po konferencji nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie msza święta. Mszy przewodniczył. o. Gabriel Bartoszewski OFMCap, a homilię wygłosił o. Wiesław Pyzio.

Na zakończenie modlitewnego spotkania proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela i moderator wydziałów duszpasterskich kurii warszawskiej ks. prał. Tadeusz Sowa podziękował wszystkim osobom życia konsekrowanego za ich pracę, zaś kapucynowi o. Gabrielowi Bartoszewskiemu za jego wielki wkład pracy w dzieła Archidiecezji Warszawskiej.

Anna Dziemska/foto: Anna Dziemska

W miniony weekend (23-24.01.) w Niepokalanowie rozbrzmiewały kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne wykonywane przez artystów niemal z całej Polski.  Do finałowej części XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne kolędowanie” zakwalifikowało się 62 wykonawców, wśród których nie brakowało reprezentantów Gminy Teresin. Jedną z czterech nagród głównych zdobył zespół „Na chwilę”. Pozostałe nagrody główne zdobyli: Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, który przyjechał z trzema zespołami: „Czary Mary”, „Hokus Pokus” oraz „Abrakadabra”, Łowicki Dziecięcy Zespół Ludowy „Koderki” oraz zespół „Edyta Band” z Warszawy.

Zespół „Na chwilę” wystąpił w składzie: Małgorzata Szymańska, Aleksandra Szczepańska –wokal, Marta Guzik – pianino, Mateusz Panasiuk – perkusja, Adam Przybyłek – saksofon, Mateusz Śliwiński – gitara, Karol Filipiak – bas. Artyści wykazali się na scenie wielką swobodą, radością oraz niezwykłymi talentami muzycznymi. Ich utwór pełen energii i dobrego przekazu na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników festiwalu.

Oprócz czterech równorzędnych nagród głównych Jury przyznało także wyróżnienia. Zdobyli je: Oliwia Kopiec Radomska, Ula Zubek z Warszawy, Nely Zawadzka z Węgrowa, zespół „Trębaczewianie” z Trębaczewa, zespół „Przygoda PL” z Piotrkowa Trybunalskiego, Dawid Lange ze Skierniewic, zespół „Kontrapunkt” z Gdańska, zespół „Pelagia i Frument” z Ryk, Alicja Czajkowska i Natalia Skwarek z Bielawy, Aleksandra Tocka z Jasła, Kinga Rutkowska z Gorzewa, Jagoda Różycka z Bielawy.

Festiwal odbywał się w dniach 23-24 stycznia w Niepokalanowie, w Sali św. Bonawentury.  W sobotę, 23 stycznia odbywały się przesłuchania natomiast następnego dnia ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody.  Tego dnia odbył się również koncert laureatów.

Przewodniczącą Jury była Magdalena Ptaszyńska (na zdjęciu powyżej) wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, pedagog śpiewu rozrywkowego, wykładowca w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie, Jurorka wielu Konkursów, Przeglądów i Ogólnopolskich Festiwali Piosenki, podczas których nie tylko ocenia, ale i pracuje z wokalistami nad ich wokalnym warsztatem. Towarzyszyli jej: Justyna Panfilewicz – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, laureatka głównej nagrody SUPERDEBIUTÓW w Opolu w 2015 roku, Krystyna Majsner-Krzywicka – skrzypaczka, dyrygent chórów i orkiestr, pedagog, redaktor Radia Niepokalanów oraz Zbyszek Murawski – muzykolog, dyplomowany wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów piosenek, kompozytor, aranżer, producent muzyczny.

Festiwal każdego roku gromadzi artystów z wielu zakątków Polski. Do Niepokalanowa dotarli muzycy  z Żar, Rzeszowa, Szczecina, Gdańska, Lublina, Starachowic, Swarzędza, Warszawy, Łowicza, Radomska, Kutna, Bielawy, Ostrowa Świętokrzyskiego, Oświęcimia, Piotrkowa Trybunalskiego, Kraśnika, Białegostoku i innych miejscowości. Byli również wykonawcy reprezentujący bliższe okolice takie jak Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Wiskitki, Sochaczew. Gminę Teresin reprezentował zwycięski zespół „Na chwilę”, a także Zuzanna Gołąb z Teresina oraz Julia Rumińska z Pawłowic.

Organizatorem Festiwalu był Teresiński Ośrodek Kultury.

PW/www.teresin24.pl