Postulat

POSTULAT OO. FRANCISZKANÓW

ul. Franciszkańska 12

62-200 Gniezno   

tel. (61) 425 85 39

e-mail: postulat@franciszkanie.gdansk.pl

http://www.postulatfranciszkanski.pl

Prenowicjat to okres poprzedzający formację i życie Zakonne. Celem prenowicjatu, który trwa jeden rok, jest pomoc w osiągnięciu przez kandydata dojrzałości psychicznej i duchowej, a także znajomość charyzmatu franciszkańskiego. Prenowicjat znajduje się w klasztorze przy ulicy Franciszkańskiej w Gnieźnie.

Po formacji w prenowicjacie następuje przejście do rocznej formacji w nowicjacie, w którym kontynuuje się rozwój życia duchowo-moralnego. Formacja w prenowicjacie ma pomóc w: rozwoju dojrzałej osobowości – praca w kierunku rozwijania w kandydacie umiejętności prowadzenia refleksji nad sobą, dostrzegania i określania zarówno swych braków, jak i zalet, rozwoju kultury ogólnej, pogłębiania świadomości religijnej i moralnej, pogłębianiu życia duchowego, przede wszystkim przez zdobycie umiejętności prowadzenia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, kształtowaniu umiejętności życia we wspólnocie.

W okresie prenowicjatu kandydaci do Zakonu mają możliwość spędzenia ferii świątecznych i wakacji w rodzinie.

Więcej o życiu postulantów dowiesz się ze strony prowadzonej przez braci.