Łódź-Krecia

Tytuł klasztoru: Niepokalane Poczęcie NMP 

Tytuł kościoła: Niepokalane Poczęcie NMP 

Liczba parafian: ok. 400

  1. Krecia 37 91-510 ŁÓDŹ

tel. (42) 659 48 32

 e-mail: krecia37@gmail.com

  http://www.krecia37.franciszkanie.pl

Gwardianem jest o. Grzegorz Piórkowski

Rys historyczny

Placówkę franciszkańską w Łodzi przy ul. Kreciej 37 założył o. Bronisław Stryczny, gwardian i proboszcz parafii św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. Budowę kaplicy rozpoczęto w roku 1933 i zakończono w 1935. Uroczystego poświęcenia dokonał dnia 29 czerwca 1935 biskup Włodzimierz Jasiński, ordynariusz łódzki. Jurysdykcyjnie rektor, zamieszkujący przy kaplicy, należał do klasztoru łagiewnickiego i miał uprawnienia wikariusza parafii św. Antoniego w Łagiewnikach. Dopiero 24 września 1964 roku miało miejsce kanoniczne erygowanie klasztoru przy ul. Kreciej.

Od 19 listopada 1976 kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP pełni funkcję kościoła filialnego dla wydzielonego z parafii łagiewnickiej samodzielnego wikariatu, z prawem prowadzenia ksiąg metrykalnych. Kaplica murowana, bezstylowa. Główny ołtarz oraz ołtarze boczne św. Franciszka i św. Antoniego wykonane z dębowego drewna, w stylu neogotyckim przez br. Rogera Sowiaka.

W dniu 7 grudnia 1981 roku w kaplicy wybuchł pożar, ogień strawił całkowicie ołtarz oraz część podłogi w prezbiterium. W ciągu roku ołtarz zrekonstruowano rozbudowując go o nową mensę soborową.

Pierwotny budynek mieszkalny, wybudowany prowizorycznie w roku 1968. Dlatego też pod koniec 1979 roku zaczęto prace nad nowym domem, przewidując w nim również mieszkania dla wykładowców w budującym się równocześnie seminarium w Łagiewnikach. Do nowych pomieszczeń wspólnota przeniosła się jesienią 1985 roku. Zamieszkało w nich 3 ojców oraz kilku kleryków i chłopców, którzy uczęszczali do szkoły wieczorowej, aby uzyskać maturę.

Zgodnie z uchwałą Kapituły Prowincjalnej z 1989 roku klasztor w latach 1989-1996 pełnił funkcję ośrodka powołaniowo-rekolekcyjno-oazowego.

W 1996 roku klasztor został przeznaczony na dom formacyjny dla postulantów. W latach 1997-1998 w klasztorze przeprowadzono generalny remont oraz dokonano przebudowy drugiego piętra, aby przystosować go do potrzeb formacyjnych. W 2012 r. postulat został przeniesiony do Gniezna.