Stoczek

Tytuł klasztoru: Święty Antoni Padewski 

Stoczek 133

21-306 CZEMIERNIKI

tel.(083) 351-50-22

e-mail: stoczek@franciszkanie-warszawa.pl

Gwardianem klasztoru jest o. Grzegorz Kwiecień

Rys historyczny

Nazwa Stoczek często pojawia się na mapie Polski, najczęściej z przymiotnikiem: Klasztorny, Łukowski; Kocki.

“Nasz” Stoczek – to niewielka wioska na pograniczu Podlasia i Lubelszczyzny, zwanym Polesiem Lubelskim; w województwie lubelskim, w powiecie radzyńsko-podlaskim, w gminie Czemierniki, w połowie drogi między Czemiernikami a Siemieniem, blisko rzeki Tyśmienicy, która jest granicą archidiecezji lubelskiej i diecezji siedleckiej.

Jest to ziemia bardzo spokojna, swojska, urodzajna, bogata w lasy parczewskie i stawy rybne. W roku 1988 rodzeństwo, Marianna i Jan Machoniowie, przekazali prowincji warszawskiej swoją ojcowiznę z polem, lasem, ogrodem, pasieką, stawem, zabudowaniami gospodarczymi i niewielkim domem murowanym. Dwa lata później – za rządów wikariusza prowincji, o. Fabiana Piętki – przybyli pierwsi franciszkanie, mimo zdecydowanych sprzeciwów miejscowego proboszcza, śp. ks. Jana Poddębniaka. Pionierem był o. Mieczysław Seroczyński, doświadczony zakonnik, cierpliwy, wytrwały i pobożny.

Po przeprowadzeniu generalnego remontu i przebudowy (wygospodarowano na poddaszu dwa pokoje z łazienką), w dolnych pomieszczeniach z przybudówką otwarto kaplicę półpubliczną z codzienną mszą dla okolicznych mieszkańców.

Za pozwoleniem metropolity lubelskiego, arcybpa Józefa Życińskiego, z 2 czerwca 1998 roku, odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia krzyża i placu oraz wmurowania kamienia węgielnego, wyjętego z bazyliki Świętego z Padwy, pod franciszkański i społeczny dom pomocy charytatywnej. Miało to miejsce dnia 13 czerwca 1998 roku, mszy polowej przewodniczył sufragan siedlecki, bp Wacław Skomorucha, w koncelebrze duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego. Dla porządku zakonnego – już po pół roku założenia kanonicznego klasztoru w Siedlcach – rezydencja w Stoczku została dnia 15 grudnia 1998 roku podniesiona do stopnia domu filialnego w/w konwentu jako macierzystego. Ukończono już budowę klasztoru. W 2011 bp Ryszard Karpiński dokonał konsekracji kościoła. Zaplecze modlitewne, to przede wszystkim wtorkowe nabożeństwa do Cudotwórcy, obecnego w swoich relikwiach.