Łódź-Krasickiego

Tytuł klasztoru: Matka Boża Anielska 

 Tytuł parafii: Matka Boża Anielska 

Liczba parafian: 6500

ul. Krasickiego 2a

93-015 ŁÓDŹ

tel.(0 42) 689 31 12 (kancelaria)

tel.(0 42) 689 31 13

e-mail: rzgowska@gmail.com

http://www.rzgowska.franciszkanie.pl

Gwardianem i proboszczem jest o. Piotr Kleszcz

Rys historyczny

Głównym założycielem i pierwszym gwardianem klasztoru przy objętej 12 sierpnia 1945 roku po baptystach kaplicy był o. Felicjan Szustak. 27 lipca 1945 uzyskał on formalny akt przekazania dawnego zboru i domu przy ul. Krasickiego 1 (róg Rzgowskiej 41a) zakonowi franciszkanów, wydany przy Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łodzi. O. Felicjan przystosował kaplicę do nabożeństw katolickich i poświęcił ją 2 sierpnia 1945 przyjmując jako patronkę MB Anielską. Starania o tytuł własności trwały od roku 1957 i zakończyły się pozytywnie w roku 1967 orzeczeniem sądu, który zatwierdził nabycie tegoż prawa własności na dobru opuszczonym, przez zasiedzenie.

Kaplica była kilkakrotnie remontowana za urzędowania prawie każdego przełożonego. Z dniem 1 września 1974 biskup Józef Rozwadowski, ordynariusz łódzki, utworzył przy kaplicy ośrodek duszpasterski, zalecając franciszkanom obsługę wiernych określonego rejonu ulic, z prawem pełnienia wszystkich funkcji parafialnych. 2 sierpnia 1978 została erygowana parafia pw. MB Anielskiej.

Kaplica murowana, bezstylowa wybudowana przez Łódzkie Towarzystwo Baptystów w roku 1908, ze stropodachem o sklepieniu beczkowym, przypomina halę fabryczną. Klasztor, kanonicznie erygowany 20 maja 1947 przez komisarza generalnego o. Hadriana Leduchowskiego, mieścił się w starym drewnianym budynku z 1900 roku, przeznaczonym do rozbiórki. W roku 1986 rozpoczęto budowę nowego klasztoru na działce przy ul. Krasickiego 2a. Budowa oraz przystosowanie wnętrza trwało aż do 1997 roku. Rozbiórka starego klasztoru przy ul. Krasickiego 1 została dokonano na przełomie 1994-1995 roku. W kwietniu 1996 roku otwarto w części klasztoru środowiskową kaplicę dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych. W 1997 roku odnowiono fasadę kościoła oraz zagospodarowano plac przy kościele.

4 października 1997 roku w obecności ks. abpa Władysława Ziółka, o. prowincjała Józefa Łapińskiego oraz wielu gości duchownych i świeckich został uroczyście poświęcony klasztor i Ośrodek Duszpastersko-Charytatywny. W klasztorze ma swoją siedzibę oddział “Radia Niepokalanów”

W listopadzie 1995 roku dekretem abp łódzkiego ks. Władysława Ziółka zmieniono granice naszej parafii. Aktualnie liczy ona ok. 6 500 osób. Na terenie parafii znajduje się 1 Liceum Ogólnokształcące i 2 Szkoły Podstawowe.

2.08.2008 – w Święto M.B. Anielskiej odbyło się poświęcenie terenu pod budowę nowej świątyni

17.09.2008 – w Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu otrzymano pozwolenie na budowę

4.10.2008 – w Święto św. Franciszka z Asyżu nastąpiło poświęcenie “Kamienia Węgielnego” przez Ojca Prowincjała Mirosława Bartosa w obecności wiceprezydenta Miasta Łodzi Włodzimierza Tomaszewskiego

13.10.2008 – w dniu nawiedzenia parafii przez relikwie Bł. Karoliny Kózkówny została rozpoczęta budowa nowego kościoła (I etap: boczna kaplica Adoracji i zakrystia)

30.11.2008 – wmurowanie Kamienia Węgielnego przez księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka

15.04.2009 – Poświecenie kaplicy “Porcjunkula”

29.11.2009 – konsekracja kościoła