Udział

Tytuł klasztoru: Niepokalanego Poczęcia NMP
Tytuł parafii: Niepokalanego Poczęcia NMP

Витебская обл., Глубокский р-он
211806 УДЕЛО, ул. Наберажная 2

tel. 8 02156 315 16 (z Białorusi)
+375 2156 315 16 (z zagranicy)
e-mail: klasztor.udzial@wp.pl

Gwardianem i proboszczem jest o. Jarosław Banasiak

Rys historyczny

Pierwszy kościół i klasztor franciszkanów, ufundowany przez wojewodę mścisławskiego Józefa Korsaka i jego małżonkę, był drewniany. Obecny, murowany, ukończony u schyłku XVIII wieku; przebudowywany i remontowany kilkakrotnie w XIX wieku. Zamknięty w 1949, zwrócony wiernym w 1988.

O historii kościoła opowiadają cztery tablice umieszczone wysoko na ścianach prezbiterium. Ciekawe również z tego względu, że mówią językiem i stylem swego czasu. Ich zdjęcia i tekst (ze współczesną pisownią wyrazów, lecz z zachowaniem wielkich liter z oryginału i interpunkcji) zamieszczono chronologicznie:

Józef i Marianna ze Szwejkowskich Udzialscy Korsakowie. Ziemianie Jego Królewskiej Mości. Małżonkowie w dobrach swoich dziedzicznych Udziale województwa i Powiatu Połockiego Fundowali O.O. Franciszkanów R. 1642. Lipca 30 dnia takowy fundusz objęli urzędowanie Franciszkanie R. 1643. Miesiąca Augusta 21. dnia za utwierdzeniem Króla Polskiego Władysława IV.

na murowany ten Kościół Parafialny pod tytułem Najświętszej Marii Panny Niepokalanego poczęcia Kamień węgielny położył Jaśnie Wielmożny Felix Towiański wysłużony Prowincjał litewskich Franciszkanów Biskup Karpazyeński Sufragan Biało Ruski. Roku 1777. Listopada 8 dnia.

Kościół Udzialskich Franciszkanów Parafialnych przez Nuncjusza Apostolskiego uznany a(nno) 1727 później utwierdzony Parafialnym z powiększeniem instrumentu wydany J.O Xięcia Ignacego Jakuba Masalskiego G.O. Biskupa wileńskiego Senatora Orderów orła Białego i S. Stanisława kawalera R 1791. Listopada 2 dnia.

Cały ten Kościół za troskliwą starannością O. O. Franciszkanów Został własnym Kosztem Wymurowany i ukończony R. 1837. Ad. M. D. G.

Bryła kościoła klasycystyczno-barokowa. Fasada ozdobiona niszami, pilastrami, półkolumnami i gzymsami; zwieńczona trójkątnym szczytem. Ściany boczne i półkolista apsyda zdobione pilastrami i gzymsami. Wejście na teren kościoła przez dwukondygnacyjną bramę-dzwonnicę o pięknym kształcie, zdobioną jak kościół.

Zachowała się część dawnego budynku klasztornego i zabudowań gospodarstwa z ciekawą bramą. Kościół i pozostałe budynki w czystych, jasnych barwach, otoczone ładną, starannie utrzymaną zielenią. Całość obwiedziona murem. Wnętrze kościoła trzynawowe z półkolistym prezbiterium i dwoma zakrystiami. Wystrój klasycystyczny o oszczędnych i harmonijnych liniach kolumn i ich zwieńczeń. Piękna linia chóru i zdobienia ołtarzy. Wnętrze pełne światła. Cenny obraz Matki Bożej Zwycięskiej w srebrnej, pozłacanej sukience w jednym z ołtarzy bocznych – pochodzi z początku XVIII wieku.

Tekst na podst. G. Rąkowskiego, „Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, Rewasz 2000