Miedniewice


Tytuł klasztoru: Nawiedzenie NMP i św. Józefa Oblubieńca 

Tytuł parafii: Nawiedzenie NMP i św. Józefa Oblubieńca 

Odpusty: Zesłanie Ducha Świętego; 2 sierpnia – MB Anielskiej

Miedniewice 96-315 WISKITKI

tel.(46) 856 93 20

e-mail: klasztor@miedniewice.pl

http://www.miedniewice.franciszkanie.pl

Gwardianem i proboszczem jest o. Remigiusz Trocki

Rys historyczny

Świątynia miedniewicka, ze swoim cudownym obrazem Świętej Rodziny jest żywym pomnikiem wiary ludu mazowieckiego i widomym dokumentem posłannictwa Kościoła Chrystusowego na skraju Puszczy Bolimowskiej. Miedniewice na kartach historii po raz pierwszy występują w roku 1359. Budowa kościoła i klasztoru związana jest z dziejami cudownego obrazu Świętej Rodziny. Podanie mówi, że w roku 1674 Jakub Trojańczyk, pobożny gospodarz z Miedniewic, kupił na odpuście w Studziannie drzeworyt ludowy, wykonany w roku 1671, przedstawiający Świętą Rodzinę. Umieścił go na słupie w swojej stodole i przed nim się modlił.

Na skutek nadprzyrodzonych zjawisk, mających towarzyszyć obecności obrazu w obejściu Trojańczyka (światło nad stodołą), sprawę przejęła komisja kościelna, wyznaczona przez biskupa poznańskiego, Stefana Wierzbowskiego. W okresie od 7 października 1676 do 28 grudnia 1676 i po Wielkanocy 1677 roku komisja badała okoliczności zjawisk i prawdziwości cudów. W roku 1676 na miejscu stodoły wybudowano drewnianą kaplicę. Mikołaj Grudziński, właściciel Miedniewic, mając urzędową zgodę generała zakonu, wybudował drewniany klasztor, do którego wprowadzono reformatów (19 marca 1686). 1 lipca 1692 fundator podjął decyzję budowy murowanego klasztoru. Mury wzniesiono w roku 1702, a całość prac ukończono w roku 1705. Gruntownego remontu klasztoru dokonano dopiero po blisko stu latach (1793-1794) użytkowania.

W roku 1737 Teodor Potocki, arcybiskup gnieźnieński, Prymas Polski, położył kamień węgielny pod obecną świątynię murowaną. W roku 1748 ukończono jej budowę. Roboty budowlane prowadzono pod kierunkiem architekta Andrzeja Celnera, prawdopodobnie według planów architektów Józefa Fontany i Tomasza Belottiego. Kościół jest budowlą murowaną, jednonawową, z bocznymi kaplicami, zakrystią i chórem zakonnym za ołtarzem. W barokowym ołtarzu obraz przedstawiający Świętą Rodzinę, z 1671 roku. Wystrój wnętrza barokowy. Klasztor zaś jest barokowy, jednopiętrowy, zbudowany na planie podkowy z czworobocznym dziedzińcem.

W barokowym ołtarzu obraz przedstawiający Świętą Rodzinę, z 1671 roku. Wystrój wnętrza barokowy. Klasztor zaś jest barokowy, jednopiętrowy, zbudowany na planie podkowy z czworobocznym dziedzińcem.

7 czerwca 1767 Ignacy Krasicki, biskup warmiński, w uroczystość Zielonych Świąt dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w Miedniewicach. Przed i po koronacji przed tym cudownym obrazem lud Boży otrzymywał liczne łaski. W okresie od 28 czerwca 1675 do 23 listopada 1825 w księgach klasztornych zapisano 433 cudów i nadzwyczajnych łask.

W roku 1864 rząd carski skasował klasztor ojców reformatów w Miedniewicach. 3 kwietnia 1919 ks. Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski, przy kościele miedniewickim erygował parafię pw Nawiedzenia NMP i św. Józefa Oblubieńca. Obsługę duszpasterską powierzył kapłanom diecezjalnym.

W maju 1966 roku ks. Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, przekazał parafię w Miedniewicach i pieczę nad sanktuarium franciszkanom konwentualnym. 14 maja 1967 roku w Zielone Świątki franciszkanie urządzili uroczyste obchody 200-lecia koronacji cudownego obrazu w sanktuarium miedniewickim. W ramach przygotowań do tej uroczystości przeprowadzono większe remonty w klasztorze i w kościele. Posesja, na której znajduje się kościół, klasztor i inne nieruchomości na mocy dekretu arcybiskupa warszawskiego z dnia 6 marca 1973 roku stały się własnością naszej prowincji. Kanonicznej erekcji klasztoru w Miedniewicach dokonano 23 stycznia 1978 roku.

Ojcowie i bracia sprawują nad klasztorem klarysek od roku 1986 opiekę duchową i materialną. Franciszkanie miedniewiccy mają pod swoją opieką także oddaloną o 7 km kaplicę w Prościeńcu. Jest to budynek drewniany, bezstylowy, powstały w roku 1972, rozbudowany w 1978.