Skarżysko-Kamienna

Tytuł klasztoru: Niepokalane Poczęcie NMP 

Tytuł parafii: Niepokalane Poczęcie NMP

Liczba parafian: 5300

ul. Rynek 64

26-110 SKARŻYSKO KAMIENNA

tel. (41) 251 35 95

e-mail: skarzysko@franciszkanie-warszawa.pl 

www.franciszkanieskarzysko.pl

Gwardianem i proboszczem jest o. Janusz Siwicki

Rys historyczny

Klasztor w Skarżysku-Kamiennej powstał staraniem prowincjała o. Anzelma Kubita. Po otrzymaniu 1 maja 1936 zezwolenia Kurii Biskupiej oraz darowizny, terenu wydzielonego z miejskiej targowicy pod budowę klasztoru i kościoła, powierzono wykonanie planów architektowi miejskiemu, inż. I. Szwedzińskiemu. 18 kwietnia 1937 ks. bp Jan Lorek, ordynariusz sandomierski, poświęcił kamień węgielny, a już 8 maja 1938 nastąpiła konsekracja kaplicy i klasztoru, dokonana przez ks. bpa Pawła Kubickiego. Kaplica mająca ok. 20 m długości otrzymała tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP. Zaledwie dwa lata pracowali zakonnicy w nowo erygowanym klasztorze i wybudowanej kaplicy Za współpracę z miejscową organizacją konspiracyjną “Orzeł Biały” dnia 14 lutego 1940 roku zginęli z rąk Niemców trzej nasi kapłani i czterej bracia zakonni, a klasztor i kaplicę zamknięto.

Po jej otwarciu pracował w niej najpierw kapłan diecezjalny, następnie nasi ojcowie, a od 8 września 1943 znów księża diecezjalni. Po ciężkich przejściach wojennych franciszkanie ponownie objęli klasztor i kaplicę 25 lutego 1945 roku.

Pierwszym gwardianem powojennym został o. Albin Pawicki. 5 maja 1952 Kuria Biskupia Sandomierska, zgodnie z prawem kanonicznym, założyła przy naszym klasztorze parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz powołała na stanowisko proboszcza ówczesnego gwardiana, o. Bogumiła Talarka.

O budowę nowego kościoła w Skarżysku zabiegano od roku 1957. Plac przyklasztorny, darowany przez mieszkańców miasta pod budowę, chociaż zatwierdzony jako darowizna przez Miejską Radę Narodową 25 lutego 1957 roku, nie został uznany za własność klasztoru przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdyż w chwili darowizny pominięto Urząd Wojewódzki. Ponawiane wnioski o wpis działki na własność klasztoru były załatwiane odmownie. Wobec tego zmieniono lokalizację przyszłego kościoła, planując budowę na terenie klasztornym w połączeniu z istniejącą kaplicą.

W roku 1983 władze zezwoliły na prowadzenie budowy według tej koncepcji. Plany wykonał miejscowy architekt Józef Bartos. Do budowy przystąpiono natychmiast. 8 września 1983 roku bp Edward Materski wmurował kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Po czterech latach budowy kościół został oddany do użytku.

Poświęcenia dokonał bp Adam Odzimek w dniu 9 maja 1987 roku, który to rok był pięćdziesiątym od przybycia franciszkanów do Skarżyska, a trzydziestym działalności parafialnej. Kościół jest trzynawowy, długości 37 m, szerokości 25 m (nawa główna – 9 m) wysoki wewnątrz 13 m, zewnątrz 22 m. W październiku 2007 roku odbyły się uroczystości 50 lecia parafii oraz konsekracji kościoła.