W centrum parafii – w Sabou – działa 30 różnych grup formacji i służby, które wymagają opieki. Duszpasterstwo odbywa się już w miejscowym języku moré, natomiast w języku francuskim sprawowana jest tylko jedna Msza święta w miesiącu i opieka nad dwiema grupami. Od czasu przyjęcia parafii, w której stał już świeżo zbudowany kościół, rozbudowano parafialny ośrodek, ponieważ z uwagi na centralne położenie Sabou, setki osób przybywają tam na różne dni skupienia, i trzeba im zapewnić gościnę, a także posiłek.

W 2007 r. w parafii ochrzczono 223 dzieci i 646 dorosłych, 536 osób otrzymało sakrament bierzmowania, zawarto 66 małżeństw. W styczniu 2008 rozpoczęto budowę domu, w którym zamieszkają rodzime Siostry Niepokalanego Poczęcia, aby ułatwić duszpasterstwo, prowadzone tu według miejscowych praktyk. Są one na przykład nieodzowne, by zapewnić opiekę dziewczętom, które zmuszane przez rodzinę do małżeństwa, uciekają chcąc go uniknąć i chronią się w ośrodku parafialnym.

Adres klasztoru w Sabou:
Frères Franciscains Conventuels
Couvent Saint François d’Assise
BP 40 Sabou, diec. Koudougou
telefon: +226 50 44 55 38, email: ofmconv.sabou@gmail.com

Wspólnota:
o. Sylwester Pudło – gwardian
o. Christian Wendkouni Seogo – proboszcz
o. diak. Daniel Nomgommanagre Tiendrebeogo