Prowincja

Pierwsi bracia św. Franciszka z Asyżu przybyli do Polski prawdopodobnie jeszcze za życia Założyciela (ok. 1223 r.). W krótkim czasie założyli pierwsze klasztory, we Wrocławiu (1236 r.) i w Krakowie (1238 r.). W pierwszej połowie XIII wieku franciszkanie posiadali w Polsce już 9 klasztorów.

Działalność Zakonu przyczyniła się do chrystianizacji obyczajów ludności polskiej. Zakonnicy przeszczepiali na grunt słowiański elementy charakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej: kult Bożego Dzieciątka (Żłóbek, Jasełka), nabożeństwo pasyjne (Droga Krzyżowa), procesje pokutne, Bractwa i Misteria Męki Pańskiej oraz kult Matki Bożej Bolesnej i Niepokalanej. Prowadzili również zakrojoną na szeroką skalę działalność apostolską, zwłaszcza poprzez rekolekcje i misje ludowe.

W 1772 roku liczba klasztorów franciszkańskich wynosiła 89, a liczba zakonników 1254 braci. W okresie rozbiorów za działalność patriotyczną doszło do kasaty Zakonu, w wyniku czego zostały zlikwidowane prawie wszystkie klasztory. Pozostało jedynie kilka klasztorów w zaborze austriackim, z niewielką liczbą zakonników.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zakon Franciszkański zaczął się odradzać, przyszły nowe powołania i powstały nowe klasztory. Ogromne zasługi położył tutaj św. Maksymilian Kolbe, dzięki któremu nastąpiło silne ożywienie Zakonu.

Dzisiaj franciszkanie posiadają w Polsce 3 prowincje: krakowską, warszawską i gdańską (w sumie ponad 50 klasztorów i około 1000 zakonników).

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

(OO. Franciszkanów) powstała w dniu 23 sierpnia 1939 r. w wyniku podziału Prowincji polskiej św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Siedzibą nowej Prowincji została Warszawa.

Pod koniec 2007 r. warszawska prowincja Matki Bożej Niepokalanej liczyła 424 osób (w tym 235 kapłanów i 189 braci zakonnych po ślubach). Zakonnicy Prowincji są obecni na różnych odcinkach pracy w Polsce i wielu krajach świata: prowadzą parafie, głoszą rekolekcje, prowadzą ośrodki wydawnicze, działają na misjach. Kandydaci na kapłanów w naszej Prowincji kształcą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach. Oprócz św. Maksymiliana, który został kanonizowany w 10 października 1982 roku, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze naszego współbrata bł. Rafała Chylińskiego w czerwcu 1991 roku.

13 czerwca 1999 r. był dla nas wszystkich bardzo radosnym czasem. Tego dnia w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników z okresu II wojny światowej. W tym wielkim gronie ludzi, którzy oddali życie za wiarę, znalazło się 7 naszych współbraci franciszkanów.

Adres Zarządu Prowincji

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce

(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa (Polska)

tel: (22) 831 71 98, fax: (22) 635 09 15 

e-mail: warszawa@prowincja.org

Zarząd Prowincji

o. Grzegorz Bartosik – minister prowincjalny

14 marca 2020 w trzeciej turze głosowania listownego bezpośredniego o. Grzegorz Bartosik został wybrany przez braci na prowincjała warszawskiej prowincji Franciszkanów (OFMConv). Wybór został przyjęty i potwierdzony stosownym pismem przez Ministra Generalnego o. Carlosa A. Trovarelli. O. Grzegorz objął urząd Ministra prowincjalnego w trakcie kapituły zwyczajnej  (27.07-05.07).

O. Grzegorz Bartosik urodził się 18 października 1962 r. w Sochaczewie-Chodakowie. Został ochrzczony i bierzmowany w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Teresinie, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej i aktywnie uczestniczył w życiu niepokalanowskiej parafii. W roku 1977 rozpoczął naukę w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie w klasie matematyczno-eksperymentalnej, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1981 r.

Formację w Zakonie zaczął 19.08.1981 r. krótkim postulatem w Łodzi Łagiewnikach, a następnie od 31.08.1981 przeszedł na nowicjat w Smardzewicach, mając za Mistrza o. Mariusza Paczóskiego. Pierwsze śluby zakonne złożył 1.09.1982 r. w Smardzewicach na ręce ówczesnego Prowincjała o. Stanisława Frejlicha, a śluby wieczyste na ręce o. Fabiana Piętki w Niepokalanowie w uroczystość św. Franciszka 4.10.1986 r. Święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu przyjął 25.06.1988 r. w Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. W tym samym roku uwieńczył tok studiów obroną pracy magisterskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po święceniach został wysłany na studia na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie. W tym czasie od lipca 1988 do marca 1989 przebywał w naszym międzynarodowym kolegium „Seraphicum” w Rzymie, a następnie do lipca 1993 r. w klasztorze św. Antoniego (zw. La Vigna). Studia na „Marianum” ukończył licencjatem ze specjalizacją w mariologii w 1990 r. Natomiast pracę doktorską „Il contributo della Chiesa polacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. Studio teologico-storico” obronił w 1993 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie, otrzymując tytuł doktora teologii (nostryfikacja na Wydziale Teologicznym ATK w 1993 r.).

Po powrocie z Włoch w lipcu 1993 r. został przeniesiony do klasztoru w Niepokalanowie, gdzie przebywał do lipca 1996. W tym czasie, oprócz wykładów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1995 do 2009 adiunkt na Wydziale Teologicznym), w WSD w Łodzi-Łagiewnikach i w Kolegium Teologicznym Diecezji Łowickiej (1995/1996), podjął się funkcji wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym siedmiu męczenników franciszkańskich (1994-1999), a od 1996 do 1998 wicepostulatora do spraw beatyfikacji o. Melchiora Fordona. Uczestniczył też aktywnie w początkach tworzenia stacji radiowej i telewizyjnej w Niepokalanowie jako dyrektor Radia Niepokalanów (1994-1995) i prezes Zarządu Telewizji Niepokalanów (1995-1996).

Na początku roku 1995 został mu powierzony obowiązek Asystenta Prowincjalnego, a w 1996 r. został wybrany Wikariuszem Prowincji, natomiast od 2000 do 2008 pełnił posługę Prowincjała Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. Mieszkając w klasztorze warszawskim, oprócz pracy związanej z pełnionymi urzędami, kontynuował wykłady i działalność naukową na ATK/UKSW i w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W 2006 r. uzyskał habilitację na podstawie wydanej wcześniej pracy: „Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej”. W 2007 roku został Kierownikiem Katedry Mariologii w Instytucie Teologii UKSW.

Po zakończeniu urzędu Ministra Prowincjalnego w 2008 r. powrócił do Niepokalanowa. W tym samym roku został wybrany Prodziekanem Wydziału Teologicznego UKSW ds. studiów niestacjonarnych (do 2016), przewodniczącym wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (do 2012), wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Rekrutacji. W 2009 r. otrzymał tytuł Profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 2009 roku pełni nieprzerwanie funkcję Dyrektora Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum”. W 2010 został powołany na Kierownika Ośrodka Naukowo-Badawczego UKSW w Niepokalanowie (który został przekształcony w Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”). W 2012 roku został też mianowany Przewodniczącym Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych Wydziału Teologicznego UKSW.

O. Grzegorz kontynuował też pracę w telewizji: od 2006 do 2008 jako członek, a od 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Puls Sp. z o.o. i Dyrektor redakcji katolickiej w TV Puls (2008-2009).

O. Bartosik przynależy do organizacji i stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna – PAMI (1997-2002 członek korespondent, od 2002 członek zwyczajny), Polskie Towarzystwo Mariologiczne (od 1999 członek zwyczajny, a przez trzy kadencje – 2008-2017 – przewodniczący), Towarzystwo Naukowe KUL w Lublinie (od 1997 członek współpracownik), Sekcja Dogmatyczna Teologów Polskich / Towarzystwo Teologów Dogmatyków (od 1993 członek zwyczajny).

Konferencja Episkopatu Polski w 2010 roku powołała o. Grzegorza jako Konsultora Komisji Duszpasterstwa KEP, a w 2017 na konsultora Komisji Maryjnej.

DEFINITORIUM PROWINCJALNE

o. Mirosław Bartos – wikariusz i definitor prowincjalny, Prefekt ds. Wychowania i Nauki

o. Zbigniew Kopeć – sekretarz i definitor prowincjalny

o. Piotr Żurkiewicz – definitor prowincjalny, rektor WSD

o. Mariusz Słowik – definitor prowincjalny, gwardian Niepokalanowa

o. Marcin Tkaczyk – definitor prowincjalny, kierownik Katedry Logiki KUL

o. Krzysztof Jan Oniszczuk – definitor prowincjalny, dyrektor wydawnictwa w Niepokalanowie

br. Piotr Meldizon – definitor prowincjalny

Inne funkcje prowincjalne

o. Tomasz Kręt – ekonom i poborca prowincji

o. Mirosław Buczko – sekretarz ds. animacji misyjnej

o. Sylwester Gąglewski – asystent ds. powołań

o. Krzysztof Flis – asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej

o. Karol Adamczewski – Delegat Prowincjalny ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

tel: +48 577 863 816;  e-mail: delegat@prowincja.org

o. Jacek Ciupiński – Kurator zakonników sprawców przestępstw przeciw Szóstemu Przykazaniu Dekalogu wobec osób małoletnich

e-mail: jciupinski@gmail.com

o. Mirosław Bartos – Koordynator do współpracy i kontaktu z Fundacją Świętego Józefa

e-mail: koordynator.s.j@gmail.com

Inne funkcje kurialne

o. Dariusz Myszk – archiwista, asystent sekretarza prowincjalnego

o. Robert Stachowiak – rzecznik prowincji, redaktor “Wiadomości z Prowincji”