Prowincja

Pierwsi bracia św. Franciszka z Asyżu przybyli do Polski prawdopodobnie jeszcze za życia Założyciela (ok. 1223 r.). W krótkim czasie założyli pierwsze klasztory, we Wrocławiu (1236 r.) i w Krakowie (1238 r.). W pierwszej połowie XIII wieku franciszkanie posiadali w Polsce już 9 klasztorów.

Działalność Zakonu przyczyniła się do chrystianizacji obyczajów ludności polskiej. Zakonnicy przeszczepiali na grunt słowiański elementy charakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej: kult Bożego Dzieciątka (Żłóbek, Jasełka), nabożeństwo pasyjne (Droga Krzyżowa), procesje pokutne, Bractwa i Misteria Męki Pańskiej oraz kult Matki Bożej Bolesnej i Niepokalanej. Prowadzili również zakrojoną na szeroką skalę działalność apostolską, zwłaszcza poprzez rekolekcje i misje ludowe.

W 1772 roku liczba klasztorów franciszkańskich wynosiła 89, a liczba zakonników 1254 braci. W okresie rozbiorów za działalność patriotyczną doszło do kasaty Zakonu, w wyniku czego zostały zlikwidowane prawie wszystkie klasztory. Pozostało jedynie kilka klasztorów w zaborze austriackim, z niewielką liczbą zakonników.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zakon Franciszkański zaczął się odradzać, przyszły nowe powołania i powstały nowe klasztory. Ogromne zasługi położył tutaj św. Maksymilian Kolbe, dzięki któremu nastąpiło silne ożywienie Zakonu.

Dzisiaj franciszkanie posiadają w Polsce 3 prowincje: krakowską, warszawską i gdańską (w sumie ponad 50 klasztorów i około 1000 zakonników).

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

(OO. Franciszkanów) powstała w dniu 23 sierpnia 1939 r. w wyniku podziału Prowincji polskiej św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Siedzibą nowej Prowincji została Warszawa.

Pod koniec 2007 r. warszawska prowincja Matki Bożej Niepokalanej liczyła 424 osób (w tym 235 kapłanów i 189 braci zakonnych po ślubach). Zakonnicy Prowincji są obecni na różnych odcinkach pracy w Polsce i wielu krajach świata: prowadzą parafie, głoszą rekolekcje, prowadzą ośrodki wydawnicze, działają na misjach. Kandydaci na kapłanów w naszej Prowincji kształcą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach. Oprócz św. Maksymiliana, który został kanonizowany w 10 października 1982 roku, Jan Paweł II wyniósł na ołtarze naszego współbrata bł. Rafała Chylińskiego w czerwcu 1991 roku.

13 czerwca 1999 r. był dla nas wszystkich bardzo radosnym czasem. Tego dnia w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 108 męczenników z okresu II wojny światowej. W tym wielkim gronie ludzi, którzy oddali życie za wiarę, znalazło się 7 naszych współbraci franciszkanów.

Adres Zarządu Prowincji

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce

(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa (Polska)

tel: (22) 831 71 98, fax: (22) 635 09 15 

e-mail: warszawa@prowincja.org

Zarząd Prowincji

o. Piotr Żurkiewicz – Minister Prowincjalny

Dnia 25 kwietnia 2024 r. w Niepokalanowie, na 25 Kapitule Prowincjalnej został wybrany na urząd Ministra Prowincjalnego o. Piotr Żurkiewicz, urodzony w 1977 r. w Tomaszowie Lubelskim. W 1984 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej, po  której podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W 1996 roku złożył egzamin dojrzałości i wstąpił do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. W maju 2003 r. o. Piotr przyjął święcenia kapłańskie, po czym został skierowany do pracy we franciszkańskiej parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Pełnił tam funkcje katechety, opiekuna ministrantów, grupy Rycerstwa Niepokalanej i moderatora wspólnoty Światło-Życie. W 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2012 roku został wychowawcą alumnów w Wyższym Seminarium Duchowym OO. Franciszkanów w Łodzi. W czerwcu 2013 roku obronił pracę doktorską „Antropologia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od czerwca 2013 roku był definitorem i sekretarzem Prowincji, a także wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi. W roku 2020, pozostając na urzędzie definitora, został Rektorem naszego Seminarium. Podczas obecnej Kapituły Prowincjalnej został wybrany na urząd Ministra Prowincjalnego. Na nadchodzące czterolecie życzymy o. Piotrowi obfitych Łask Bożych w wypełnianiu posługi Ministra Prowincjalnego.

 

DEFINITORIUM PROWINCJALNE

o. Wiesław Chabros – wikariusz i definitor prowincjalny

o.  Jan Olszewski – sekretarz i definitor prowincjalny

o. Tomasz Kręt – ekonom i definitor prowincjalny

o. Jacek Ciupiński – definitor prowincjalny, rektor WSD

o. Piotr Szczepański  – definitor prowincjalny, gwardian Niepokalanowa

o.  Karol Adamczewski – definitor prowincjalny, gwardian w Lublinie

br. Sławomir Fiłonowicz – definitor prowincjalny

Inne funkcje prowincjalne

o. Adam Lubiatowski – poborca Prowincji

o. Mirosław Buczko – sekretarz ds. animacji misyjnej

o. Sylwester Gąglewski – asystent ds. powołań

o. Jacek Staszewski – asystent ds. FZŚ

o. Mirosław Kopczewski – asystent ds. Rycerstwa Niepokalanej

o. Karol Adamczewski – Delegat Prowincjalny ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

tel: +48 577 863 816;  e-mail: delegat@prowincja.org

o. Jacek Ciupiński – Kurator zakonników sprawców przestępstw przeciw Szóstemu Przykazaniu Dekalogu wobec osób małoletnich

e-mail: jciupinski@gmail.com

o. Mirosław Bartos – Koordynator do współpracy i kontaktu z Fundacją Świętego Józefa

e-mail: koordynator.s.j@gmail.com

Inne funkcje kurialne

o. Dariusz Myszk – archiwista, asystent sekretarza prowincjalnego

o. Robert Stachowiak – rzecznik prowincji, redaktor “Wiadomości z Prowincji”