Pójdź za mną…

Franciszkański sposób życia polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
św. Franciszek z Asyżu

To wezwanie Jezusa “Pójdź za Mną” wciąż nie ustaje. On ciągle poszukuje młodych i odważnych serc, by nieśli Ewangelię… Jeśli pragniesz, na wzór św. Franciszka z Asyżu, w duchu pokory i ubóstwa naśladować Chrystusa, zapraszamy Cię do naszej braterskiej wspólnoty. Kandydaci do życia zakonnego pragnący powiększyć naszą wspólnotę powinni przedstawić następujące dokumenty:

 1. Prośba o przyjęcie do Zakonu z uwzględnieniem motywacji. (Zobacz wzór)
 2. Życiorys napisany własnoręcznie.
 3. Odpis aktu urodzenia z USC.
 4. Świeżej daty świadectwo Chrztu i Bierzmowania.
 5. Ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom.
 6. Świadectwo katechizacji (niewymagane, gdy ocena z religii jest wpisana na świadectwie szkolnym).
 7. Świadectwo maturalne (dla kandydatów do święceń).
 8. Karta zdrowia wypełniona i podpisana przez lekarza rodzinnego. Pobierz.
 9. Opinia, czyli świadectwo moralności od proboszcza lub katechety.
 10. Zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych (dla kandydatów niepełnoletnich)
 11. Ankieta kandydata. Pobierz.
 12. Zaświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 13. Dwie fotografie.

Sprawy powołań:

Franciszkański Ośrodek Powołań

Kontakt tel. 781 213 240

ul. o. Maksymiliana Kolbego 5

96-515 Teresin

www.franciszek.info

Zgłoszenia: barka@franciszkanie.pl

Istnieje także możliwość indywidualnego pobytu w Niepokalanowie dla kandydatów do zakonu. Przyjazd tylko po wcześniejszym zgłoszeniu barka@franciszkanie.pl

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych  pragnie służyć pomocą w rozpoznaniu drogi powołania. Dlatego zapraszamy młodzież męską na organizowane w naszych klasztorach rekolekcje franciszkańskie. 

Będzie to czas refleksji, modlitwy, spotkania z Chrystusem w Liturgii, w Sakramentach świętych, Słowie Bożym, a także w radosnym przeżywaniu przynależności do Kościoła. 

Dla młodzieży, maturzystów i studentów Weekendowe dni skupienia z Niepokalaną i św. Franciszkiem:

Dni Skupienia w Niepokalanowie i w Białymstoku:

Strona: www.dniskupienia.info.pl

Zgłoszenia pod adres zapisyds@gmail.com

Zapraszamy młodzież oraz duszpasterzy na akcje powołaniowe:

Rekolekcje kerygmatyczne

* REMI – Rekolekcje SEN Niepokalanów Lasek

Rekolekcje powołaniowe www.barka.franciszkanie.pl

Pielgrzymka na Jasną Górę

Maxfestiwal, 22-26 sierpnia  www.maxfestiwal.pl

Weekendy powołaniowe w Niepokalanowie www.barka.franciszkanie.pl

Kontakt: O. Sylwester Gąglewski OFMConv
Niepokalanów, 96-515 Teresin
tel. +48 781 213 240
e-mail: barka@franciszkanie.pl

Przyjazd na rekolekcje tylko po wcześniejszym zgłoszeniu.

Istnieje także możliwość indywidualnego pobytu w Niepokalanowie dla kandydatów do zakonu. Przyjazd tylko po wcześniejszym zgłoszeniu barka@franciszkanie.pl