Wpisy

W majowe święto Maryi nasi seminarzyści przeżywali podwójną uroczystość. Razem z Maryją świętowali bracia na kursie trzecim (br. Gabor Dorobek, br. Arkadiusz Burzec, br. Paweł Lubiński, br. Krzysztof Piątek, br. Artur Brzeski i br. Grzegorz Kmiecik) oraz br. Marcin Janiszewski z kursu czwartego. Zostali oni bowiem wprowadzeni kolejno w liturgiczną posługę lektoratu i akolitatu, dzięki której jeszcze głębiej włączą się w celebrację Mszy Świętej. Bracia lektorzy czytając Słowo Boże, a akolici dodatkowo pomagając kapłanom sprawującym Eucharystię.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył o. Mirosław Bartos OFM Conv – wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej (i były rektor naszego seminarium). Przyjmowane posługi stanowią część formacji, przygotowują do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa.

  • Posługa lektoratu to pierwszy stopień, który przybliża kleryków do kapłaństwa Chrystusowego. Jak ukazuje liturgia ustanowienia lektorów, “Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia i dokonał go przez swojego Syna, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa. On to, po spełnieniu swego posłannictwa, przekazał Kościołowi obowiązek głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Do głoszenia słowa Bożego posłani są przede wszystkim biskupi, kapłani i diakoni. Ty zaś, jako lektor słowa Bożego, będziesz im pomagał w wypełnianiu tego obowiązku. We wspólnocie ludu Bożego otrzymasz szczególny urząd: masz pomagać w głoszeniu wiary, która ma korzenie w słowie Bożym. Będziesz czytał słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziesz wychowywał w wierze dzieci i dorosłych, i będziesz przygotowywał ich do godnego przyjęcia sakramentów. Będziesz również głosił orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają. W ten sposób, przy twojej pomocy ludzie będą mogli dojść do poznania Boga Ojca i posłanego przezeń Syna, Jezusa Chrystusa, i osiągnąć życie wieczne. Przekazując innym ludziom słowo Boże, posłuszny Duchowi Świętemu sam je przyjmuj i pilnie je rozważaj, abyś w nim znajdował radość i moc. Swoim codziennym życiem głoś naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
  • Posługa akolitatu (z gr. “akoluthos” – towarzyszący, sługa) to kolejny etap (po lektoracie, a przed diakonatem) na drodze prowadzącej do kapłaństwa. Akolita pomaga diakonowi lub kapłanowi w posłudze sprawowania Eucharystii. Do funkcji akolity należy puryfikacja naczyń liturgicznych po Komunii św. W wyjątkowych sytuacjach może udzielać wiernym Komunii św. oraz wystawiać Najświętszy Sakrament (bez możliwości udzielania błogosławieństwa, gdyż do tego potrzeba święceń) w wypadku, gdy nie może tego uczynić kapłan lub diakon lub gdy wymaga tego dana sytuacja (np. duża liczba wiernych przystępujących do Komunii św.). Do zadań akolity należy także roznoszenie Komunii św. chorym.

Czyż to nie wymowne? Dzień Maryi Królowej Polski i dzień przyjęcia nowej służby się nałożyły. Bracia lektorzy i akolici, pełnijcie swoją posługę dla większej chwały Bożej przez Niepokalaną, a my módlmy się, by wspomóc ich w tym zadaniu.

Więcej o naszym seminarium na stronie: seminariumfranciszkanskie.pl

8 grudnia przeżywaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas której nasi Bracia złożyli profesję wieczystą.

O godzinie 11:00 została odprawiona Msza Święta, na której br. Adrian Zalewski, br. Jakub Kamiński, br. Alaksiej Maria Juchniewicz i br. Łukasz Maria Rombel złożyli Panu Bogu śluby na całe życie. Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Jan Maciejowski, natomiast słowo Boże wygłosił o. Prowincjał Wiesław Pyzio.

Życzymy Wam Bracia, abyście byli szczęśliwi w Zakonie Franciszkanów i wzrastali w świętości pod opieką Matki Bożej Niepokalanej, Królowej naszego Zakonu 

Pod hasłem „Młodzi nie dajcie się zniewolić” już po raz dwudziesty piąty wyruszyła z łódzkiej katedry pielgrzymka, w intencji trudnych problemów miasta i regionu, do grobu bł. ojca Rafała Chylińskiego w Łagiewnikach.

Pielgrzymom na ich drogę, trud i zanoszone intencje błogosławił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski, który w słowie skierowanym do pielgrzymów odwołał się do hasła tegorocznej pielgrzymki „Różne są zniewolenia człowieka i nie raz jest bardzo trudno najpierw te zniewolenia sobie uświadomić, a później z nich się wyrwać. Potrzebna jest Boża łaska, boża pomoc, aby człowiek mógł swoje drogi życia wyprostować. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli- jeśli poznajemy prawdę o sobie wtedy jest większa szansa, że cokolwiek w naszym życiu się zmieni, jeżeli będziemy współpracować z Bożą łaską.”

I przypomniał Ksiądz Biskup słowa Jezusa „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”- jeżeli coraz bardziej będziemy poznawali Jezusa, będziemy pielęgnować naszą przyjaźń z Nim. To On będzie działał w nas swoją mocą, wyzwalając nas z tego wszystkiego co wyzwolenia wymaga- mówił Ksiądz Biskup.

Jak podkreślał ksiądz Marcin Majda, organizator pielgrzymki- gdy pielgrzymka te 25 lat temu się rozpoczynała chodziło głównie o modlitwę w intencji osób uzależnionych od alkoholu. Teraz tych zniewoleń i trudnych problemów jest więcej. „W roku Światowych Dni Młodzieży chcemy szczególną troską objąć właśnie młodych ludzi, ich problemy. Chcemy się modlić o to, żeby doświadczali właśnie wyzwolenia w mocy Ewangelii, w mocy Pana Jezusa. Chcemy też prosić o to, żeby Pan Jezus chronił młodych ludzi przed różnymi zniewoleniami.

Łodzianie w tej pielgrzymce polecają przede wszystkim swoje rodziny. Modlą się za najbliższych w najróżniejszych intencjach. Jedni modlą się o silną wiarę dla swoich dzieci i wnuków, inni o uzdrowienie z choroby alkoholowej. Jeszcze inni idą, by pokutować za to co było, a z czym udało im się zwyciężyć. Jedno jest pewne to niezwykle ważna pielgrzymka dla naszego miasta, w której łodzianie modlą się za łodzian i oddają błogosławionemu Rafałowi wszystko to, co wymaga naprawienia i Bożej pomocy.

Wspólne pielgrzymowanie co roku kończy się Eucharystią, a następnie zawierzeniem miasta i jego mieszkańców przy grobie bł. Rafała Chylińskiego, w Sanktuarium św. Antoniego w łódzkich Łagiewnikach.

Pielgrzymkę zorganizowała Diakonia Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. W tym roku w sposób szczególny w pielgrzymowanie włączyła się młodzież, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży.

Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej