W dniach od 27 lipca do 5 sierpnia 2020 r. w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach odbywała się XXIV Kapituła prowincjalna zwyczajna Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Polsce. Podczas całej kapituły obecny był minister generalny Zakonu, o. Carlos Trovarelli. Kapitule przyświecało hasło: Zakorzenieni na Chrystusie i na Nim zbudowani.

W Kapitule wzięło udział 50 delegatów, którzy przyjechali z różnych klasztorów prowincji, znajdujących się w Polsce i za granicą. Goścmi kapituły byli m. in. ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, o. bp Błażej Kruszyłowic biskup pomocniczy senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Pierwsze dni kapituły były poświęcone ocenie życia i działalności prowincji w minionym czteroleciu. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania ministra prowincjalnego o. Wiesława Pyzio; ekonoma prowincji o. Wiesława Chabrosa oraz innych braci odpowiedzialnych za delegatury prowincjalne lub dzieła prowincji.

Po przedstawieniu stanu prowincji zakonnicy podjęli pracę w grupach roboczych; jej celem było wskazanie zagadnień, którymi powinna się zająć kapituła w drugiej części obrad. W marcu bieżącego roku bracia dokonali wyboru prowincjała przez głosowanie bezpośrednie, listowne. Został nim o. Grzegorz Bartosik. W czasie pierwszej części kapituły minister prowincjalny złożył wyznanie wiary i przysięgę na ręce Ministra generalnego. Następnie delegaci wyrazili akt posłuszeństwa wobec prowincjała.

W trakcie spotkania kapitulnego dokonano wyboru rady prowincjalnej. Na asystentów prowincjalnych zostali wybrani: o. Mirosław Bartos (wikariusz prowincji), o. Zbigniew Kopeć (sekretarz prowincji), fr. Damian Karczmar (ekonom prowincji), o. Marek Wódka, o. Piotr Żurkiewicz, br. Piotr Meldizon. Wybrano również delegatów na kapitułę generalną. Zgodnie z prawem Prowincję Matki Bożej Niepokalanej będzie reprezentowało pięciu delegatów. Druga część kapituły wybrała przełożonych w klasztorach i odpowiedzialnych za formację.

Bułgaria
Pleven – o. Jarosław Bartkiewicz
Rakovski – o. Eugeniusz

Burkina Faso
Ouagadougu – o. Giacomo di Ciano
Sabou – o. Sylwester Pudło
Niemcy
Dingolfing – o. Roman Piekarski
Hoselwang – o. Paweł Kusiak
Mariabuchen – o. Andrzej Iwanicki
Ottbergen – o. Jarosław Kaczmarek
Uelzen – o. Wiesław Chabros

Polska
Kalisz – o. Waldemar Ułanowicz
Lublin – o. Marek Wódka
Łódź-Krasickiego – o. Piotr Kleszcz
Łódź-Krecia – o. Grzegorz Piórkowski
Łódź-Łagiewniki – o. Marek Zienkiewicz
Łódź-Skwer św. Maksymiliana – o. Sebastian Bielski
Łódź-Seminarium – o. Piotr Żurkiewicz
Niepokalanów – o. Mariusz Słowik
Niepokalanów-Lasek – o. Grzegorz M. Szymanik
Miedniewice – o. Remigiusz Trocki
Niepokalanów-Radio – o. Robert Serafinowski
Radziejów – o. Krzysztof Tarnowski
Siedlce – o. Zdzisław Beń
Skarżysko-Kamienna – o. Krzysztof Świderek
Smardzewice – o. Mariusz Kapczyński
Stoczek – o. Grzegorz Kwiecień
Suwałki – o. Rafał Kołodziejski
Warszawa – o. Marek Sykuła
Wyszogród – o. Marek Iwański
Zamość – o. Andrzej Zalewski

Wybór mistrzów seminariów

Postulat w Ouagadougu – o. Giacomo di Ciano
Nowicjat w Smardzewicach – o. Michał Brzezicha
Seminarium w Łodzi-Łagiewnikach – o. Piotr Żurkiewicz
Juniorat braci w Łodzi-Łagiewnikach – o. Piotr Żurkiewicz

Przewodniczący komisji 

Prefekt ds. formacji – o. Mirosław Bartos
Przewodniczący komisji ds. powołań kapłańskich i zakonnych – o. Sylwester Gąglewski
Asystent prowincjalny ds. FZŚ – o. Stanisław Ziemiński
Asystent prowincjalny ds. MI – o. Grzegorz Owsianko
Sekretarz prowincjalny ds. animacji misyjnej – o. Mirosław Buczko
Przewodniczący prowincjalnej komisji ds. budowlanych i gospodarczych – o. Damian Karczmar
red.