Dnia 7 czerwca 2016 r. w Niepokalanowie zakończyła się II część Kapituły Prowincjalnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Kapituła Prowincjalna zapoznała się ze stanem życia duchowego i braterskiego oraz działalności apostolskiej braci, a także ze stanem materialnym Prowincji. Pozytywnie oceniając wiele osiągnięć, będących owocem współpracy braci z łaską Bożą, pochyliła się również nad problemami nękającymi wspólnotę braterską. Po dokonaniu takiej rewizji i rozeznania przyjęła wytyczne dla działalności braci w rozpoczynającym się czteroleciu. Na zakończenie każdego czterolecia przewidziana jest ocena podjętych zobowiązań.

Zgodnie z programem kapituły został wybrany pozostały członek Rady: o. Grzegorz M. Szymanik, jednocześnie wybrany na urząd gwardiana w Niepokalanowie. Podczas szóstej sesji (poniedziałek-wtorek) został dokonany wybór gwardianów w poszczególnych klasztorach jak i przewodniczących różnych komisji prowincjalnych.

Przełożonymi na kadencję 2016-2020 zostali:

Niemcy

Dingofing – o. Roman Piekarski

Höslwang – o. Paweł Kusiak

Mariabuchen – o. Adam Salomon

Uelzen – o. Piotr Stępniak

Bułgaria

Pleven – o. Ventislav Nokolov

Rakovski – o. Artur Pyza

Burkina Faso

Ouagadougou – o. Marek Hryniewicki

Sabou – o. Sylwester Pudło

Polska

Kalisz – o. Waldemar Ułanowicz

Lublin – o. Marcin Tkaczyk

Łódź-Krasickiego – o. Piotr Kleszcz

Łódź-Krecia – o. Grzegorz Piórkowski

Łódź-Łagiewniki – o. Krzysztof Świderek

Łódź-WSD – o. Mirosław Bartos

Łódź-Skwer św. Maksymiliana – o. Mariusz Słowik

Miedniewice – o. Krzysztof Oniszczuk

Niepokalanów – o. Grzegorz M. Szymanik

Radziejów – o. Mariusz Kapczyński

Siedlce – o. Zdzisław Beń

Skarżysko-Kamienna – o. Rafał Kołodziejski

Smardzewice – o. Marek Zienkiewicz

Stoczek – o.  Franciszek Nowakowski

Suwałki – o. Janusz Siwicki

Warszawa – o. Marek Sykuła

Wyszogród – o. Marek Iwański

Zamość – o. Andrzej Zalewski

Mistrzowie seminariów:

Rektor WSD – o. Mirosław Bartos

Mistrz nowicjatu – o. Grzegorz Kwiecień

Mistrz postulatu w Ouagadougou – o. Marek Hryniewicki

Przewodniczący komisji:

Przewodniczący komisji ds. formacji i nauki – o. Piotr Szczepański

Przewodniczący komisji ds. powołań kapłańskich i zakonnych – o. Sylwester Gąglewski

Asystent ds. MI – o. Robert Stachowiak

Przewodniczący komisji ds. gospodarczo-budowlanych – o. Wiesław Chabros

Asystent ds. misji – o. Ireneusz Klimczyk