ŚP. Ojciec Zbigniew Rek, profes wieczysty i kapłan, jubilat w Zakonie, zmarł w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej w  godzinach popołudniowych, na skutek tragicznego wypadku drogowego, dnia 20 maja 2024 r., w wieku 56 lat, przeżywszy 37 lat w Zakonie i 30 lat w kapłaństwie.

Zbigniew Rek urodził się dnia 15 marca 1968 roku w Skarżysku-Kamiennej, w rodzinie robotniczej z rodziców Józefa i Barbary z domu Banaczkowska. Ma jedną siostrę – Alicję. Dnia 15 kwietnia 1968 roku został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja w Suchedniowie. Tutaj też w roku 1976 przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, a dnia 29 maja 1982 r. z rąk ks. biskupa Edwarda Materskiego przyjął Sakrament Bierzmowania. W latach 1974-1982 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie. Po jej ukończeniu w latach 1982-1987 pobierał naukę w Technikum Geologicznym w Kielcach, zwieńczoną uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

Od lat młodzieńczych odczuwał wielką chęć służenia Panu Bogu. Bardzo chętnie i pobożnie uczestniczył we Mszach Świętych i innych nabożeństwach w swojej rodzinnej parafii w Suchedniowie. Wiele też czasu poświęcał na osobistą modlitwę. Należał do Ruchu „Światło – Życie”, w którym aktywnie uczestniczył.

Po zdaniu egzaminu maturalnego, dnia 29 czerwca 1987 r., napisał prośbę o przyjęcie go do Zakonu motywując ją następująco: „Już od kilku lat pragnąłem poświęcić się kapłaństwu. Będąc ministrantem i biorąc udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych utwierdzałem się w przekonaniu, że jestem wezwany do kapłaństwa, chociaż wcale na to nie zasłużyłem. Zakon Franciszkanów wybrałem ze względu na wspaniałą postać świętego Franciszka z Asyżu”.

Dnia 9 września 1987 r. rozpoczął nowicjat w naszym klasztorze w Smardzewicach pod kierunkiem o. Mikołaja Walczaka. Tam też „świadom obowiązków wypływających ze ślubów zakonnych” (prośba z dnia 1 lipca 1988 r.) dnia 8 września 1988 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1988-1994 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Przez wszystkich wychowawców w czasie formacji był charakteryzowany jako zdolny, inteligentny, otwarty i braterski wobec współbraci, chętnie angażujący się w pracę duszpasterską, a także rozmodlony, o głębokiej duchowości. Śluby wieczyste złożył dnia 3 października 1992 r. na ręce Prowincjała o. Mansweta Wardyna w Łodzi-Łagiewnikach. Pragnąc „przygotować się

do kapłaństwa – do pracy duszpasterskiej w kraju, a w dalszej przyszłości również na misjach” (podanie z dnia 20 kwietnia 1993 r.) dnia 27 maja 1993 r. przyjął święcenia diakonatu z rąk o. bp Błażeja Kruszyłowicza, zaś kierowany pragnieniem gorliwej służby Bogu i ludziom dnia 11 czerwca 1994 roku w Niepokalanowie przyjął Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu przez nałożenie rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa.

Po otrzymaniu święceń o. Zbigniew do dnia 31 sierpnia 1996 r. posługiwał w klasztorze w Smardzewicach, kiedy to realizując swoje pragnienie posługi misyjnej, udał się do klasztoru naszej Prowincji w Moskwie, w Rosji. Po powrocie do Polski z dniem 31 grudnia 1996 r. został skierowany do klasztoru Niepokalanów. Następnie od dnia 30 sierpnia 1997 r. posługiwał w klasztorze Suwałkach, gdzie pełnił urząd wikariusza klasztoru i sekretarza kapituły, a w parafii pracował jako katecheta, opiekun duszpasterstwa dziecięcego, Rycerstwa Niepokalanej, kręgów Domowego Kościoła oraz pełnił funkcję spowiednika Sióstr Terezjanek w Suwałkach. Z dniem 1 lipca 2000 r. został przeniesiony do klasztoru przy ul. Krasickiego w Łodzi. Następnie, zgodnie ze swoim pragnieniem posługi misyjnej, został dnia 1 września 2001 r. skierowany do klasztoru naszej Prowincji w Udziale na Białorusi. Jednakże dnia 1 grudnia 2001 r. powrócił do kraju i został przeniesiony do klasztoru przy ul. Tatrzańskiej w Łodzi. Następnie dnia 20 sierpnia 2002 r. został skierowany do klasztoru w Kaliszu.

Uchwałą Kapituły Prowincjalnej z dnia 3 czerwca 2004 roku o. Zbigniewowi powierzono urząd gwardiana klasztoru w Miedniewiach, zaś dekretem Biskupa Łowickiego Andrzeja Dziuby z dniem 1 lipca 2004 r. został mianowany proboszczem miejscowej Parafii p.w. Nawiedzenia NMP i św. Józefa Oblubieńca. Następnie z dniem 1 lipca 2008 r. został skierowany do klasztoru w Wyszogrodzie, a w dniu 15 lipca tego samego roku został mianowany magistrem Drugiego Nowicjatu przed ślubami wieczystymi braci. Od 31 lipca 2009 r. posługiwał w klasztorze w Warszawie, a następnie od 23 listopada tego roku w klasztorze w Skarżysku-Kamiennej. Dnia 20 sierpnia 2012 r. został ponownie mianowany Magistrem Drugiego Nowicjatu. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. został skierowany do klasztoru przy ul. Krasickiego w Łodzi. Od dnia 1 marca 2017 r. do dnia swojej tragicznej śmierci należał do klasztoru przy ul. Kreciej w Łodzi, gdzie pełnił posługę duszpasterską i angażował się w pracę rekolekcyjną dla przybywających tam grup.

W pamięci braci w Zakonie oraz świeckich, którym posługiwał, zapisał się jako gorliwy, dobry i lubiany kapłan, gotowy nieść wszystkim pomoc i przybliżać ich do źródła łaski, do Boga.

Dziękujemy Panu Bogu za osobę O. Zbigniewa Reka, za dobro które po sobie pozostawił tu na ziemi i zarazem zanosimy za niego modlitwę do Miłosiernego Boga, aby obdarzył go życiem wiecznym w Jezusie Chrystusie, któremu służył i którego pragnął naśladować za wzorem św. Franciszka z Asyżu.

Msza Święta pogrzebowa za ŚP. O. Zbigniewa Reka była sprawowana dnia 27 maja 2024 r. o godzinie 11.00 we franciszkańskim kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Skarżysku-Kamiennej, po czym ciało Zmarłego zostało złożone w grobowcu franciszkańskim na cmentarzu miejskim.

opracował: o. Dariusz Myszk

zdjęcia: o. Jacek Staszewski