ŚP. BR. WŁODZIMIERZ JAN PLEWIŃSKI (1965-2024)

 

ŚP. Brat Włodzimierz Jan Plewiński, profes uroczysty, jubilat w Zakonie, należący de familia do klasztoru w Niepokalanowie, zmarł w szpitalu w Płocku dnia 7 marca 2024 r. w wieku 58 lat, przeżywszy 37 lat w Zakonie.

Włodzimierz Jan Plewiński urodził się dnia 6 maja 1965 r. w miejscowości Burzenin, w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim, w rodzinie rolniczej Mieczysława i Janiny, z domu Smuszna.

Dnia 13 czerwca 1965 r. otrzymał Sakrament Chrztu Świętego w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Burzeninie.

W latach 1973-1980 pobierał naukę w szkole podstawowej w Burzeninie, po ukończeniu której pomagał rodzicom  w gospodarstwie.

Dnia 15 czerwca 1984 r. skierował podanie o przyjęcie do naszego Zakonu w charakterze brata zakonnego, motywując je postanowieniem, by „służyć Panu Bogu przez całe życie […] i tak przyczynić się do szerzenia królestwa Bożego w świecie”.

Do klasztoru w Niepokalanowie Włodzimierz Plewiński przybył dnia 7 września 1984 r., aby w charakterze postulanta rozpocząć swoje przygotowanie do przyszłego życia zakonnego pod kierunkiem o. Stanisława Grynia.. Dnia 29 lipca 1985 r., pragnąc poznać szczegółowo „obowiązki wynikające ze ślubów” i całe swoje życie „poświęcić na służbę Niepokalanej w Zakonie św. Franciszka”, skierował prośbę o przyjęcie do nowicjatu.

Roczną formację nowicjacką brat Włodzimierz rozpoczął dnia 26 sierpnia 1985 r. pod kierunkiem Magistra Nowicjatu o. Tadeusza Dzwonkowskiego. Będąc utwierdzonym w przekonaniu, że całe swoje życie pragnie „poświęcić na służbę Niepokalanej w Zakonie  św. Franciszka” dnia 30 sierpnia 1986 r. złożył pierwsze śluby zakonne na ręce Prowincjała o. Mariusza Paczóskiego. Dnia 14 sierpnia 1991 r. na ręce Gwardiana Niepokalanowa o. Paulina Sotowskiego złożył wieczyste śluby zakonne, wiążąc się na zawsze z Zakonem.

Od początku swojego przybycia do Niepokalanowa brat Włodzimierz z dużym poświęceniem pracował w piekarni. Poza swoim podstawowym zajęciem, chętnie pomagał przy obsłudze Misterium Męki Pańskiej. Był obowiązkowy w pracy i modlitwie. Bracia zauważali jego pokorę, cichość, posłuszeństwo, szczerość, oddanie i szczególną prostolinijność.

Od roku 2016 stan zdrowia brata Włodzimierza zaczął się pogarszać. Na mocy obediencji zakonnej od 11 stycznia do 22 października 2020 r. brat Włodzimierz należał de familia do klasztoru w Stoczku, po czym znów powrócił do Niepokalanowa.

Ze względu na stan zdrowia od 12 maja 2022 r. brat Włodzimierz przebywał w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w miejscowości Kraszewo-Czubaki koło Raciąża. Wskutek pogorszenia zdrowia 21 lutego 2024 r. trafił do szpitala w Płocku, gdzie zmarł dnia 8 marca 2024 r.

Wiedząc, że przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy, za ŚP. Brata Włodzimierza Plewińskiego zanosimy modlitwę i prosimy, aby otworem stanęły dla niego bramy Nieba.

Msza Święta pogrzebowa za ŚP. Br. Włodzimierza Plewińskiego będzie sprawowana  dnia 14 marca 2024 r. o godzinie 11.00 w bazylice w Niepokalanowie, po czym ciało Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu klasztornym.

Za ŚP. Brata Włodzimierza Plewińskiego każdy z prezbiterów Prowincji powinien odprawić jedną Mszę Świętą, zaś pozostali bracia wziąć udział we wspólnej Mszy Świętej pogrzebowej lub innej (Statuty generalne, nr 24, § 1), a jego imię i nazwisko wraz z datą śmierci należy wpisać do Księgi Zmarłych (Statuty generalne, nr 26 c).

 

o. Zbigniew Kopeć

  Sekretarz Prowincji