13 maja 2017 r. o godz. 19:oo mieszkańcy naszej Łagiewnickiej parafii wzięli udział w procesji fatimskiej, która szła między kapliczkami maryjnymi. Nabożeństwo rozpoczęło się przy kapliczce znajdującej się przy  ul. Jaskółczej, a zakończyło przy kapliczce stojącej   na rozstaju ulic Mrówczej i Czapli.

Wierni, których uczestniczyło ponad 100 osób szli z figurą Matki Bożej Fatimskiej i odmawiali różaniec. Rozważania do różańca przygotowali i prowadzili Bracia Klerycy z WSD OO Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach natomiast dziesiątki różańca były odmawiane przez różne grupy duszpasterskie.

Na zakończenie procesji przy  kapliczce u zbiegu ulic Mrówczej i Czapli wszyscy wzięli udział we Mszy świętej odprawionej przez O. Mariusza Książka wikariusza parafii, który także przewodniczył całej uroczystości i O. Mirosława Bartosa Rektora WSD OO Franciszkanów. Do zorganizowania i uświetnienia  procesji  i Eucharystii bardzo mocno włączyli się  Bracia Klerycy,  Członkowie Parafialnych Kółek Różańcowych, Członkowie OSP Łódź-Łagiewniki,  grupa  medyczna  działająca  przy   OSP Łódź-Łagiewniki  i okoliczni mieszkańcy.

Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwała Policja.

Wierni z Łagiewnik od lat dbają o znajdujące się na terenie parafii kapliczki i krzyże, a w maju przy tych kapliczkach czy krzyżach  biorą udział w codziennym odmawianiu Litanii Loretańskiej i śpiewaniu pieśni ku czci NMP.